1 lít nước bằng bao nhiêu kg, m3

 

Một kiến thức cơ bản về toán học vật lý 1 lít nước bằng bao nhiêu kg, m3. Đôi khi chúng ta cũng có thể quên kiến thức nho nhỏ này do lâu không dùng tới. Vậy thì hãy để PKMacBook.com nhắc lại các bạn một chút về nó.

1 lít nước bằng bao nhiêu kg m3

Đầu tiên chúng cần nhắc lại một chút định nghĩa về lít. Lít là đơn vị đo thể tích thuộc hệ mét nó nằm ngoài hệ đo lường SI (mét khối/đề xi mét khối/xen ti mét khối…) nhưng vẫn được chấp nhận sử dụng song song với hệ đo lường này.

Theo quy ước chung thì 1 lít quy đổi sang hệ đo lường SI sẽ có tỷ lệ như sau:

(1{m^3} = 1000) lít

Hay (1 lít = frac{1}{{1000}}{m^3})

Để đổi từ đơn vị thể tích sang đơn vị khối lượng chúng ta cần phải biết được khối lượng riêng của vật chất. Phương trình để tính khối lượng của một vật thể dựa vào thể tích của nó được biết tới như sau:

m = D.V (kg)

Trong đó:

m là khối lượng của một vật thể, đơn vị là kg

D là khối lượng riêng của vật thể đó, đơn vị là (frac{{kg}}{{{m^3}}})

V là thể tích của vật thể đó, đơn vị là ({m^3})

Khối lượng riêng D của nước là (1000frac{{kg}}{{{m^3}}}). Điều đó có nghĩa là khối lượng của một lít nước sẽ bằng như sau:

(m = 1000Xfrac{1}{{1000}} = 1(kg))

Ta có kết luận, 1 lít nước sẽ nặng 1 kg.

Xem thêm :  Bảng chữ cái Hiragana chuẩn 2021

Hiện tại sau khi đọc xong bài viết 1 lít nước bằng bao nhiêu kg, m3 các bạn hẳn đã biết cách quy đổi giữa các đơn vị này rồi chứ. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết trên PKMacBook.com, hãy theo dõi thêm những bài viết khác của chúng tôi để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com