Bài tập thực hành bảng kê chi phí khách sạn trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn bài tập thực hành về cách tính các giá trị trong bảng kê chi phí khách sạn trong Excel 2013.

Ví dụ có bảng dữ liệu sau:

Tính các giá trị trong bảng kê chi phí khách sạn

Tính số tiền khách thuê phải trả theo tỉ giá đô la hiện hành.

Để tính số tiền khách thuê phải trả cần tính: Số tuần khách thuê, loại phòng khách thuê để tính đơn giá, số ngày lễ và đơn giá theo ngày riêng lẻ khách thuê.

Bước 1: Tính số tuần khách thuê -> Nhập công thức: =INT((F5-E5)/7) -> nhấn Enter số tuần khách thuê là:

Tính số tuần khách thuê - Nhập công thức =INT((F5-E5)/7)

Bước 2: Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Bước 3: Tính đơn giá theo tuần dựa vào bảng ghi chú phía dưới -> nhập công thức: =IF(D5=”A”,$F$13,IF(D5=”B”,$F$14,IF(D5=”C”,$F$15,IF(D5=”D”,$F$16,$F$17))))

Tính đơn giá theo tuần

Bước 4: Nhấn Enter -> đơn giá theo tuần và loại phòng là:

Kết quả đơn giá theo tuần và loại phòng

Bước 5: Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Bước 6: Để tính số ngày lễ nhập công thức: =MOD(F5-E5,7) nhấn Enter -> số ngày lễ là:

Để tính số ngày lễ nhập công thức =MOD(F5-E5,7)

Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại.

Bước 7: Tính đơn giá theo ngày dựa vào loại phòng -> nhập công thức: =IF(D5=”A”,$H$13,IF(D5=”B”,$H$14,IF(D5=”C”,$H$15,IF(D5=”D”,$H$16,$H$17))))

Tính đơn giá theo ngày dựa vào loại phòng

Bước 8: Nhấn Enter và thực hiện sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả:

Thực hiện sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả

Bước 9: Tính tổng tiền khách phải thanh toán -> nhập công thức: =MIN(H5,((I5*J5)+(G5*H5)))*$F$12 -> nhấn Enter -> tổng tiền phải thanh toán là:

Xem thêm :  Cách tìm bạn bè, cách gửi lời mời kết bạn trên Facebook

Tính tổng tiền khách phải thanh toán

Bước 10: Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách kê khai tiền thuê máy vi chi phí khách sạn trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com