Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn bài tập thực hành về cách tính các giá trị trong bảng giá Notebook trong Excel 2013.

Ví dụ có bảng dữ liệu sau:

Tính các giá trị trong bảng giá Notebook

Tính tổng số tiền khách phải thanh toán bao gồm cả thuế VAT 5%.

Để tính số tiền khách thuê phải trả cần tính: Trị giá của mặt hàng, số tiền VAT phải trả.

Bước 1: Tính giá trị mặt hàng -> Nhập công thức: =D5*E5 -> nhấn Enter giá trị mặt hàng là:

Tính giá trị mặt hàng - Nhập công thức =D5*E5

Bước 2: Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả

Bước 3: Tính thuế VAT khách phải trả theo từng giá trị mặt hàng -> nhập công thức: =5*F5/100 -> nhấn Enter -> thuế VAT khách phải trả là:

Tính thuế VAT khách phải trả theo từng giá trị mặt hàng - Nhập công thức: =5*F5/100

Bước 4: Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Bước 5: Tính tổng tiền khách phải thanh toán bao gồm cả thuế VAT -> nhập công thức: =G5+F5 -> nhấn Enter -> tổng tiền khách phải thanh toán là:

Tính tổng tiền khách phải thanh toán bao gồm cả thuế VAT - Nhập công thức: =G5+F5

Bước 6: Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Bước 7: Tính tổng giá trị mặt hàng đã bán -> nhập công thức: =SUM(F5:F10)

Tính tổng giá trị mặt hàng đã bán - Nhập công thức: =SUM(F5:F10)

Bước 8: Tương tự tính tổng tiền thuế VAT và tổng tiền khách phải thanh toán:

Tính tổng tiền thuế VAT và tổng tiền khách phải thanh toán

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thực hiện bảng giá NoteBook trong Excel 2013.

Xem thêm :  Bias là gì? Định ngĩa Bias của Fan Kpop

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com