Bài tập thực hành về bảng tính lương trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn bài tập thực hành về bảng tính lương trong Excel 2013.

Ví dụ có bảng dữ liệu sau:

Bài tập thực hành về bảng tính lương trong Excel 2013

Tính lương thực lĩnh của các nhân viên, tính giá trị lớn nhất của lương, tạm ứng và còn lĩnh, giá trị trung bình và giá trị nhỏ nhất.

Bước 1: Tại ô cần tính lương nhập công thức: = E5*F5 -> nhấn Enter -> lương của nhân viên là:

Tại ô cần tính lương nhập công thức = E5*F5

Bước 2: Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả

Bước 3: Để tính lương nhân viên còn lĩnh nhập công thức: = G5 – H5 -> nhấn Enter -> lương còn lĩnh là:

Để tính lương nhân viên còn lĩnh nhập công thức = G5 – H5

Bước 4: Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Bước 5: Để tính tổng lương phải trả cho các nhân viên nhập công thức: =SUM(G5:G9) -> nhấn Enter -> tổng lương phải trả là:

Để tính tổng lương phải trả cho các nhân viên nhập công thức =SUM(G5:G9)

Bước 6: Tương tự nhập công thức cho tổng lương đã tạm ứng và tổng lương còn lĩnh:

Nhập công thức cho tổng lương đã tạm ứng và tổng lương còn lĩnh

Bước 7: Tính giá trị lương lớn nhất trong công ty -> nhập công thức: =MAX(G5:G9) -> nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tính giá trị lương lớn nhất trong công ty - Nhập công thức: =MAX(G5:G9)

Bước 8: Tương tự tính giá trị trung bình: =AVERAGE(G5:G9)

Tính giá trị trung bình =AVERAGE(G5:G9)

Bước 9: Tính giá trị nhỏ nhất: =MIN(G5:G9)

Tính giá trị nhỏ nhất =MIN(G5:G9)

– Sau khi tính toán xong có bảng tính lương hoàn chỉnh. Trong bảng dữ liệu này bạn có thể dễ dàng đọc và tìm ra những thông tin thường hay tìm kiếm nhất:

Xem thêm :  Top 3 ứng dụng resize ảnh trên điện thoại

Bảng tính lương hoàn chỉnh

Trên đây là hướng dẫn chi tiết bài tập thực hành về bảng tính lương trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com