Bảng chữ cái tiếng anh đầy đủ và chuẩn nhất

Bài viết giới thiệu tổng quan về bảng chữ cái tiếng Anh giúp các bậc phụ huynh hỗ trợ các bé trong quá trình mới tiếp xúc với tiếng Anh.

Bảng chữ cái tiếng anh gồm 26 chữ cái:

Bảng chữ cái tiếng anh gồm 26 chữ cái

Trong bảng chữ cái tiếng Anh có:

– 5 nguyên âm: a, e, o, i, u

– 21 phụ âm: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.

Cách phát âm các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh:
STT

Chữ thường

Chữ hoa

Tên chữ

Phát âm

1

a

A

A

/eɪ/

2

b

B

Bee

/biː/

3

c

C

Cee

/siː/

4

d

D

Dee

/diː/

5

e

E

E

/iː/

6

f

F

Ef (Eff nếu là động từ)

/ɛf/

7

g

G

Jee

/dʒiː/

8

h

H

Aitch

/eɪtʃ/

Haitch

/heɪtʃ/

9

i

I

I

/aɪ/

10

j

J

Jay

/dʒeɪ/

Jy

/dʒaɪ/

11

k

K

Kay

/keɪ/

12

l

L

El hoặc Ell

/ɛl/

13

m

M

Em

/ɛm/

14

n

N

En

/ɛn/

15

o

O

O

/oʊ/

16

p

P

Pee

/piː/

17

q

Q

Cue

/kjuː/

18

r

R

Ar

/ɑr/

19

s

S

Ess (es-)

/ɛs/

20

t

T

Tee

/tiː/

21

u

U

U

/juː/

22

v

V

Vee

/viː/

23

w

W

Double-U

/ˈdʌbəl.juː/

24

x

X

Ex

/ɛks/

25

y

Y

Wy hoặc Wye

/waɪ/

 

26

z

Z

Zed

/zɛd/

Zee

/ziː/

Izzard

/ˈɪzərd/

Một số hình ảnh bảng chữ cái tiếng anh cho các bạn tham khảo:

Bảng chữ cái tiếng anh - Hình 1

Bảng chữ cái tiếng anh - Hình 2

Bảng chữ cái tiếng anh - Hình 3

Bảng chữ cái tiếng anh - Hình 4

Bảng chữ cái tiếng anh - Hình 5Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Kiểm tra tốc độ đánh máy, tốc độ gõ văn bản