Bảng hóa trị lớp 8 đầy đủ – Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học

Bảng hóa trị lớp 8 đầy đủ - Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học

Bảng hóa trị lớp 8 đầy đủ- Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học được PKMacbook.com chia sẻ tới bạn đọc cũng quý thầy cô tham khảo. Nội dung bài viết này sẽ đưa ra bảng hóa trị cùng quy tắc hóa trị liên quan, đặc biệt là bài ca hoá trị sẽ giúp ghi nhớ được các nguyên tố một cách nhanh nhất, giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học được hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo ngay nhé!

✅ Định nghĩa hóa trị ⭐ Là khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác
✅ Cách xác định hóa trị ⭐ Hóa trị của một nguyên tố hóa học được xác định bằng tổng số liên kết hóa học của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử
Bảng hóa trị lớp 8 đầy đủ
Bảng hóa trị lớp 8 đầy đủ – Click vào để down về hoặc xem ảnh phóng to hơn

Nguyên tố hóa học là gì?

Trước khi xem bảng hóa trị lớp 8, Pkmacbook sẻ phân tích khái niệm nguyên tố hóa học hay nguyên tố là một chất hóa học tinh khiết là gì? Được phân biệt bởi số hiệu nguyên tử do mỗi nguyên tố sẽ mang một kiểu nguyên tử. Hay nói cách khác, nguyên tố là tập hợp các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

Số nguyên tử của một nguyên tố chính là số proton trong hạt nhân. Thông thường, các nguyên tố khác nhau khi trải qua các phản ứng hóa học sẽ có khả năng kết hợp để tạo thành chất mới thông qua các liên kết hóa học. Trừ nguyên tố bạc, vàng hiện nay vẫn tìm thấy dưới dạng kết hợp, là khoáng chất tự nhiên tương đối tinh khiết.

Xem thêm :  Phần mềm giả lập máy tính CASIO FX-570MS

Một số nguyên tố hóa học trong bảng hóa trị lớp 8

Hóa trị của một nguyên tố hóa học được xác định bằng tổng số liên kết hóa học của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử. Hóa trị của một nguyên tố hóa học trình bày trên bảng hóa trị lớp 8 (bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) được xác định bằng ký hiệu bởi chữ số la mã như I, II, III, IV, V.

Bảng hóa trị bao gồm các thông tin về số proton, tên nguyên tố, ký hiệu hóa học, nguyên tử khối và hóa trị được viết bằng số la mã. Trong phạm vi bài viết này, PKMacBook chỉ chia sẻ hóa trị của một số nguyên tố hóa học có trong chương trình lớp 8 giúp các bạn củng cố kiến thức hóa học cơ bản.

MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Số proton

Tên nguyên tố

Ký hiệu hóa học

Nguyên tử khối

Hóa trị

1 Hiđro H 1 I
2 Heli He 4
3 Liti Li 7 I
4 Beri Be 9 II
5 Bo B 11 III
6 Cacbon C 12 IV, II
7 Nitơ N 14 II, III, IV
8 Oxi O 16 II
9 Flo F 19 I
10 Neon Ne 20
11 Natri Na 23 I
12 Magie Mg 24 II
13 Nhôm Al 27 III
14 Silic Si 28 IV
15 Photpho P 31 III, V
16 Lưu huỳnh S 32 II, IV, VI
17 Clo Cl 35.5 I, …
18 Argon Ar 39.9
19 Kaki K 39 I
20 Canxi Ca 40 II
24 Crom Cr 52 II, III
25 Mangan Mn 55 II, IV, VII…
26 Sắt Fe 56 II, III
29 Đồng Cu 64 I, II
30 Kẽm Zn 65 II
35 Brom Br 80 I …
47 Bạc Ag 108 I
56 Bari Ba 137 II
80 Thủy ngân Hg 201 I, II
82 Chì Pb 207 II, IV

Chú thích:

Nguyên tố phi kim: chữ màu xanh

Nguyên tố kim loại: chữ màu đen

Nguyên tố khi hiếm: chữ màu đỏ

Theo như ở trên, bảng hóa trị lớp 8 đầy đủ các nguyên tố hóa học được phân thành 3 nhóm như sau:

  • Nguyên tố kim loại: Bao gồm các nguyên tố như Liti, Beri, Natri, Magie, Nhôm, Kali, Canxi, Crom, Mangan, Sắt, Đồng, Kẽm, Bạc, Bari, Thủy ngân, Chì (Chữ màu đen);
  • Nguyên tố phi kim: Bao gồm các nguyên tố như Hiđro, Bo, Cacbon, Nitơ, Oxi, Flo, Silic, Photpho, Lưu huỳnh, Clo, Brom (Chữ màu xanh);
  • Nguyên tố khí hiếm: Bao gồm các nguyên tố như Heli, Neon, Argon (Chữ màu đỏ).
Xem thêm :  100 thủ thuật Excel cực kỳ hữu ích cần phải biết

Hóa trị của một số nhóm các nguyên tử

Bên cạnh hóa trị của một số nguyên tố hóa học thường gặp bạn cần trang bị cho mình hóa trị của một số nhóm các nguyên tử thường gặp để có thể vận dụng tốt hơn trong quá trình giải bài tập.

Bảng hóa trị trong chương trình hóa học lớp 8 ngoài hóa trị một số chất thường gặp còn có cả hóa trị của một số nhóm nguyên tử. Để giải các bài tập hóa học, học sinh cần nắm chắc và ghi nhớ thêm cả hóa trị của một số nhóm nguyên tử thường gặp như:

  • Nhóm hóa trị I: Hiđroxit(OH), Nitrat (NO3) axit tương ứng là HNO3 là axit mạnh, Clorua (Cl) axit tương ứng là HCL là axit mạnh;
  • Nhóm hóa trị 2: Sunfat (SO4) axit tương ứng là H2SO4 là axit mạnh, Cacbonat (CO3);
  • Nhóm hóa trị 3: Photphat(PO4).

Trong đó, gốc Photphat (PO4) có thể có hóa trị I hoặc hóa trị II hoặc hóa trị là III. PO4 là gốc axit của Axit photphoric công thức hóa học là H3PO4. Đây là một axit có tính oxi hóa trung bình, do có thể mang 3 hóa trị nên sẽ tạo ra được 2 loại muối với 3 công thức khác nhau cụ thể như sau:

  • Muối axit chứa gốc PO4: H3PO4 có thể tạo muối axit trong hai công thức M(H2PO4)x và M2(HPO4)x thông qua các phản ứng hóa học, trong đó M là kim loại bất kỳ.

Ví dụ: Lấy M là kim loại Natri có hóa trị 1 chúng ta được công thức của muối axit là: Na(H2PO4) và Na2(HPO4).

  • Muối trung hòa chứa gốc PO4: Công thức muối trung hòa có chứa gốc PO4 sẽ có dạng: M3(PO4)x , trong đó M là kim loại và x là số hóa trị của kim loại M.
Xem thêm :  Phím tắt trong MathType - Toàn bộ phím tắt MathType bạn cần biết
HÓA TRỊ MỘT SỐ NHÓM CÁC NGUYÊN TỬ

Tên nhóm

Hóa trị

Gốc Axit

Axit tương ứng

Tính axit

Hiđroxit (OH), Nitrat (NO3), Clorua (Cl) I NO3 HNO3 Mạnh
Sunfat (SO4), Cacbonat (CO3) II SO4 H2SO4 Mạnh
Photphat (PO4) III Cl HCl Mạnh
(*): Tên này dùng trong các hợp chất với kim loại PO4 H3PO4 Trung bình
CO3 H2CO3 Rất yếu (không tồn tại)

Bài ca hóa trị – Cách học thuộc bảng hóa trị lớp 8 nhanh nhất

Để giúp bạn nhớ bảng hóa trị lớp 8 tốt hơn, PKMACBOOK xin gửi đến bạn bài ca hóa trị dưới đây:

” Kali, Iôt, Hiđro

Natri với bạc, Clo một loài

Có hóa trị 1 bạn ơi

Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân

Magiê, chì, Kẽm, thủy ngân

Canxi, Đồng ấy cũng gần Bari

Cuối cùng thêm chú Oxi

Hóa trị 2 ấy có gì khó khăn

Bác Nhôm hóa trị 3 lần

Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay

Cacbon, Silic này đây

Là hóa trị 4 không ngày nào quên

Sắt kia kể cũng quen tên

2, 3 lên xuống thật phiền lắm thay

Nitơ rắc rối nhất đời

1, 2, 3, 4 khi thời thứ 5

Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

Xuống 2, lên 6 khi nằm thứ 4

Photpho nói tới không dư

Nếu ai hỏi đến thì hừ rằng 5

Em ơi cố gắng học chăm

Bài ca hóa trị suốt năm rất cần.”

Bảng hóa trị lớp 8 các nguyên tố thường gặp

Bảng hóa trị lớp 8 đầy đủ - Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học

Bảng hóa trị lớp 8 –  một số nguyên tố hóa học lớp 8 thông dụng nhất (Click vào ảnh để xem ảnh gốc)

bảng tuần hoàn hóa học lớp 8

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (bảng hóa trị lớp 8) – (Click vào ảnh để xem ảnh gốc)

Trên đây là bảng hóa trị các nguyên tố hóa học lớp 8 đầy đủ cùng với bài ca hóa trị sẽ giúp bạn nhớ tốt hơn. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm các bài viết hay trong chuyên mục này: https://pkmacbook.com/thu-thuat/

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com