Bảng ngọc và phù hiệu Lindis mùa 19 mạnh nhất 2021

Nếu bạn đang cần tìm hiểu cách xây dựng bảng ngọc và phù hiệu cho Lindis đi rừng hoặc lane thì bài viết này sẽ cực kỳ hữu ích với bạn. Bây giờ, hãy cùng Zathong tìm hiểu ngay chúng nhé.

Lindis
Lindis

Bảng ngọc Lindis chuẩn đi rừng/lane

Theo khuynh hướng tốc độ đánh

Chủ yếu tập trung vào 2 yếu tố xuyên giáp và tốc độ đánh.

10 VIÊN ĐỎ III TỐC ĐÁNH/TỈ LỆ CHÍ MẠNG Tốc đánh +1.6%
Tỷ lệ chí mạng +0.5%
10 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY Tốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 VIÊN XANH III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Theo khuynh hướng sát thương

Tập trung chủ yếu vào sát thương chí mạng cho Lindis.

10 VIÊN ĐỎ III TỈ LỆ CHÍ MẠNG Tỷ lệ chí mạng +1.6%
10 VIÊN TÍM III TỈ LỆ CHÍ MẠNG/MÁU TỐI ĐA Tỷ lệ chí mạng +0.5%
Máu tối đa +60
10 VIÊN XANH III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Đánh giá: Tùy theo phong cách chơi mà các bạn sẽ lựa chọn xu hướng ngọc sao cho thích hợp nhất với mình nhất. Riêng ngọc xanh CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁ là auto có cho mọi AD nhé.

Xem thêm :  Tướng khắc chế Celica mùa hiệu quả

-> Khám phá: Bảng ngọc chuẩn xạ thủ liên quân

Bảng ngọc Lindis mùa 19 đi rừng

Top Server

Top 1

10 VIÊN ĐỎ III TỈ LỆ CHÍ MẠNG Tỷ lệ chí mạng +1.6%
10 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY Tốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 VIÊN XANH III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Top 2Phù hợp nhất cho đi rừng

4 VIÊN ĐỎ III TỐC ĐÁNH/TỈ LỆ CHÍ MẠNG Tốc đánh +1.6%
Tỷ lệ chí mạng +0.5%
6 VIÊN ĐỎ III TỈ LỆ CHÍ MẠNG/SÁT THƯƠNG CHÍ MẠNG Tỷ lệ chí mạng +0.7%
Sát thương chí mạng +3.6%
7 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY Tốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
3 VIÊN TÍM III HÚT MÁU Hút máu +1.6%
10 VIÊN XANH III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Theo tỷ lệ thắng

53%, trận thắng : 130,846

10 VIÊN ĐỎ III TỐC ĐÁNH/TỈ LỆ CHÍ MẠNG Tốc đánh +1.6%
Tỷ lệ chí mạng +0.5%
5 VIÊN TÍM III HÚT MÁU Hút máu +1.6%
5 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY Tốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 VIÊN XANH III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

51%, trận thắng: 156,622

10 VIÊN ĐỎ III TỐC ĐÁNH/TỈ LỆ CHÍ MẠNG Tốc đánh +1.6%
Tỷ lệ chí mạng +0.5%
10 VIÊN TÍM III CÔNG VẬT LÝ/TỐC CHẠY Công vật lý +1.6
Tốc chạy +1%
10 VIÊN XANH III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP Công vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Phù hiệu Lindis chuẩn

Đề cử

Lựa chọn số 1:

 • Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh
 • Nhánh phụ: Phù hiệu rừng nguyên sinh

Cấp 1: Ám kích

Cấp 2: Sinh tồn

Lựa chọn số 2

 • Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh

Cấp 1: Tướng phản

Cấp 2: Bí quyết

Cấp 3: Tinh linh

 • Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên ( siêu hồi máu) – Phù hiệu rừng nguyên sinh ( ám kích )

Cấp 1: Siêu hồi máu

Cấp 1: Ám kích

Lựa chọn số 3

 • Nhánh chính: Phù hiệu thành khởi nguyên

Cấp 1: Tương phản

Cấp 2: Xuyên tâm

Cấp 3: Tinh linh

 • Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang ( hấp huyết ) – Phù hiệu rừng nguyên sinh ( ám kích )

Cấp 1: Hấp huyết

Cấp 2: Ám kích

Theo tỷ lệ thắng

54,89%, trận thắng: 466,367

 • Nhánh chính: Phù hiệu thành khởi nguyên

Cấp 1: Siêu hồi máu

Cấp 2: Thợ săn

Cấp 3: Chuyển sinh

 • Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh

Cấp 1: Tương phản

Cấp 2: Xuyên tâm

53,21%, trận thắng: 1,233,543

 • Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh

Cấp 1: tương phản

Cấp 2: Xuyên tâm

Cấp 3: Thánh thuẫn

 • Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên

Cấp 1: Siêu hồi máu

Cấp 2: Thợ săn

Top Server – Phù hiệu mùa 19 cho Lindis

 • Nhánh chính: Phù hiệu thành khởi nguyên

Cấp 1: Siêu hồi máu

Cấp 2: Thợ săn

Cấp 3: Chuyển sinh

 • Nhánh chính: Phù hiệu tháp quang minh

Cấp 1: Tương phản

Cấp 2: Xuyên tâm

-> Khám phá: Hệ thống phù hiệu Liên Quân

Xem thêm :  Câu nói của Kayle khi Ban/Pick trong LOL

Trên đây là các chia sẻ về cách chọn bảng ngọc và phù hiệu cho Lindis tối đa sát thương. Nếu Lindis đi rừng hãy lựa chọn bảng ngọc có thêm hút máu, điều này giúp Lindis sinh tồn tốt hơn.Nguồn tham khảo Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com