Bảo vệ Header và Footer trong Word

Nếu bạn muốn người dùng có thể chỉnh sửa nội dung văn bản Word nhưng không thể thay đổi các thông tin quan trọng như tên tác giả được… ghi trong Header hoặc Footer của văn bản thì hãy theo dõi bài viết này.

Bạn mở file dữ liệu đã tạo HeaderFooter của bạn.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại dòng đầu tiên trong văn bản. Nhấn tab Page Layout -> Break -> Continuous.

Continuous

Bước 2: Chọn thẻ Review -> Restrict Editing.

Restrict Editing

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện -> tích chọn Allow only this type of editing in the document -> chọn Filling in forms.

Filling in forms

Bước 4: Tích chọn Select Sections -> hộp thoại xuất hiện bỏ tích chọn trong Sections 2 -> OK.

OK

Bước 5: Kích chọn Yes, Start Enforcing Protection -> hộp thoại xuất hiện nhập mật khẩu -> OK.

OK 2

Bạn mở lại file này và chắc chắn bạn chỉ có thể chỉnh sửa nội dung, không thể chỉnh sửa Header và Footer.

Chú ý: Trường hợp sau khi chọn bảo vệ Header và Footer bạn muốn chỉnh sửa lại chúng kích chọn Stop Protection.

Stop Protection

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Cách di chuyển ứng dụng đã cài đặt từ ổ C sang ổ D hoặc ổ đĩa khác trên Windows 10