Các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn các bướchiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel 2013.

Change Chart Title

Bước 1: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ -> Format -> Shape Styles -> Shape Fill để đổ màu cho khung tiêu đề:

Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ - Format - Shape Styles - Shape Fill

Bước 2: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ -> Format -> Shape Styles -> Shape Outline để đổ màu viền cho khung tiêu đề:

Chọn tiêu đề biểu đồ - Format - Shape Styles - Shape Outline

Bước 3: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ -> Format -> Shape Styles -> Shape Effect để tạo hiệu ứng cho khung tiêu đề:

Chọn tiêu đề biểu đồ - Format - Shape Styles - Shape Effect

Bước 4: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ -> Format -> WordArt Styles -> Text Effect để tạo hiệu ứng chữ trong tiêu đề:

Chọn tiêu đề biểu đồ - Format - WordArt Styles - Text Effect

Bước 5: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ -> Format -> WordArt Styles -> Text Outline để tạo màu viền cho chữ trong tiêu đề:

Chọn tiêu đề biểu đồ - Format - WordArt Styles - Text Outline

Bước 6: Kích chọn vào tiêu đề biểu đồ -> Format -> WordArt Styles -> Text Fill để tạo màu cho chữ trong tiêu đề:

Chọn tiêu đề biểu đồ - Format - WordArt Styles - Text Fill

– Ngoài ra bạn có thể tùy chỉnh vị trí tiêu đề trong biểu đồ bằng cách kích chọn biểu đồ -> chọn Design -> Add Chart Element -> Chart Title:

Kích chọn biểu đồ - chọn Design - Add Chart Element - Chart Title

Trong đó:

+ None: Không tạo tiêu đề.

+ Above Chart: Tạo tiêu đề phía trên biểu đồ.

+ Centered Overlay: Tạo tiêu đề hiển thị giữa biểu đồ.

+ More Title Options: Kích chọn vào mục này để tùy chỉnh vị trí khác của biểu đồ.

Xem thêm :  Hàm RANK - Hàm xếp thứ hạng trong Excel

– Sau khi hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ được kết quả:

Sau khi hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ được kết quả

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các bước hiệu chỉnh tiêu đề biểu đồ trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com