Các bước tạo đồ thị (biểu đồ) trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn các bước tạo đồ thị (biểu đồ) trong Excel 2013.

Insert Charts

Bước 1: Lựa chọn dữ liệu cần tạo biểu đồ (ví dụ ở đây muốn tạo biểu đồ doanh thu của các nhân viên -> kích chọn cột tên nhân viên và doanh thu) -> Insert -> lựa chọn kiểu biểu đồ trong mục Charts:

Lựa chọn kiểu biểu đồ trong mục Charts

Bước 2: Ví dụ ở đây lựa chọn kiểu biểu đồ 3D: Di chuyển tới mục 3D -> kích chọn kiểu biểu đồ muốn tạo:

Lựa chọn kiểu biểu đồ 3D

Bước 3: Sau khi kích chọn kiểu biểu đồ -> biểu đồ đã được tạo -> kích chọn vào tên biểu đồ -> hộp thoại nhanh về Font hiển thị, các bạn tùy chỉnh theo ý muốn:

Tùy chỉnh  tên biểu đồ trong hộp thoại Font

Bước 4: Kích chọn vào tên nhân viên trên biểu đồ để mở hộp thoại Format Axis -> thay đổi các tùy chọn trong hộp thoại cho biểu đồ:

Kích chọn vào tên nhân viên trên biểu đồ để mở hộp thoại Format Axis, thay đổi các tùy chọn trong hộp thoại

Kết quả sau khi chỉnh sửa được biểu đồ:

Kết quả sau khi chỉnh sửa được biểu đồ

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các bước tạo biểu đồ trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  KS là gì? Viết tắt của từ nào? Ý nghĩa của từ KS trong Game