Các hàm chuyển đổi kiểu chữ LOWER, UPPER và PROPER trong Excel

Trong nhóm hàm văn bản (text functions) thì các hàm chuyển đổi kiểu chữ trong văn bản là những hàm khá cần thiết và thường được sử dụng khi thao tác, xử lý văn bản và chuỗi.

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn ba hàm chuyển đổi kiểu chữ: hàm LOWER(), hàm UPPER() và hàm PROPER().

Hàm LOWER, UPPER và PROPER trong Excel

1. LOWER.

Mô tả

Hàm LOWER() chuyển tất cả các ký tự trong chuỗi văn bản (text) thành chữ thường, giúp các bạn định dạng lại chuỗi văn bản.

Cú pháp

=LOWER(text)

Trong đó:

text là chuỗi văn bản mà các bạn muốn chuyển đổi thành chữ thường. Text có thể là tham chiếu đến một chuỗi văn bản hoặc một chuỗi văn bản.

Ví dụ

Hàm LOWER trong Excel

2. UPPER.

Mô tả

Hàm UPPER() giúp các bạn chuyển đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản (text) thành chữ hoa.

Cú pháp

=UPPER(text)

Trong đó:

text là một chuỗi văn bản các bạn muốn chuyển tất cả các ký tự sang chữ hoa. Text có thể là một tham chiếu đến chuỗi hoặc một chuỗi.

Ví dụ

Hàm UPPER trong Excel

3. PROPER.

Mô tả

Hàm PROPER() giúp viết hoa chữ thứ nhất trong một chuỗi văn bản nếu trước nó là một ký tự không phải chữ (ví dụ khoảng trắng) và chuyển đổi tất cả các chữ khác thành chữ thường.

Xem thêm :  Cách chuyển giọng nói thành văn bản trên điện thoại

Cú pháp

=PROPER(text)

Trong đó:

text là chuỗi văn bản cần viết hoa chữ thứ nhất và là tham số bắt buộc.
text có thể là chuỗi văn bản, một công thức trả về văn bản hoặc tham chiếu ô tới chuỗi văn bản cần viết hoa chữ cái đầu.

Ví dụ

Hàm PROPER trong Excel

Như vậy, khi gặp những trường hợp yêu cầu các bạn phải chuyển đổi kiểu chữ theo một kiểu nào đó thì các bạn có thể nhanh chóng áp dụng các hàm chuyển đổi này một cách phù hợp. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com