Các hàm thời gian ngày tháng trong Excel

Excel hỗ trợ các bạn xử lý và tính toán một cách nhanh chóng cùng với các hàm mà Excel cung cấp như các hàm tính toán, các hàm ngày tháng… một trong số đó là các hàm về thời gian giúp các bạn xử lý các giá trị thời gian: giờ, phút, giây một cách thuận tiện nhất.

Bài viết giới thiệu cú pháp và công dụng của các hàm thời gian trong Excel.

1. Hàm TIME.

Cú pháp: TIME(hour,minute,second).

Trong đó:

TIME: tên hàm.

Hour: giá trị giờ.

Minute: giá trị phút.

Second: giá trị giây.

Hour, minute, second là một số từ 0 đến 32767 và đều là tham số bắt buộc.

Hàm TIME

Chức năng: Hàm trả về một số thập phân của một giá trị thời gian cụ thể trong khoảng từ 0 đến nhỏ hơn 1. Nếu định dạng của ô là General trước khi nhập hàm thì hàm trả về sẽ được thể hiện ở dạng giờ phút giây.

2. Hàm TIMEVALUE.

Cú pháp: TIMEVALUE(time_text).

Trong đó:

Time_text: là chuỗi văn bản thể hiện giá trị thời gian và là tham số bắt buộc.

Chức năng: Hàm trả về một số thập phân của một giá trị thời gian cụ thể khoảng từ 0 đến nhỏ hơn 1 được thể hiện bởi Time_text.

3. Hàm NOW.

Cú pháp: NOW().

Hàm NOW

Chức năng: Hàm NOW() trả về ngày tháng năm và giờ phút hiện tại của hệ thống (định dạng của ô trước khi nhập hàm là General).

Xem thêm :  Cách kiểm tra thông tin thuê bao Viettel, Mobifone, Vinaphone chính xác nhất 2021

Nếu nhập cú pháp NOW()-1 thì hàm sẽ trả về ngày tháng năm và giờ phút giảm đi một ngày so với ngày giờ hiện tại của hệ thống.

Hàm NOW 2

4. Hàm HOUR.

Cú pháp: HOUR(serial_number).

Trong đó:

Serial_number là thời gian các bạn muốn chuyển đổi thành giờ, là tham số bắt buộc.

Hàm HOUR

Chức năng: Trả về phần giờ của một giá trị thời gian, kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 23.

5. Hàm MINUTE.

Cú pháp: MINUTE(serial_number).

Trong đó:

Serial_number: là thời gian các bạn muốn chuyển đổi thành phút, là tham số bắt buộc.

Hàm MINITUE

Chức năng: Trả về phần phút của giá trị thời gian, kết quả trả về là số nguyên từ 0 đến 59.

6. Hàm SECOND.

Cú pháp: SECOND(serial_number).

Trong đó:

Serial_number: là thời gian các bạn muốn chuyển đổi thành giây, là tham số bắt buộc.

Hàm SECOND

Chức năng: Trả về phần giây của giá trị thời gian, kết quả trả về là số nguyên từ 0 đến 59.

Mỗi hàm thời gian là một hàm có công dụng riêng của nó, tùy theo nhu cầu và mục đích trong công việc, học tập của các bạn mà các bạn sử dụng hàm thời gian phù hợp nhất. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com