Các phím tắt trong Excel

Bạn thường soạn thảo văn bản bằng bộ công cụ Microsoft Ofice nhưng bạn có biết một nhà soạn thảo chuyên nghiệp họ thường sử dụng các phím tắt hơn là phải sử dụng đến con chuột. Việc sử dụng phím tắt tiết kiệm thời gian gấp nhiều lần so với dùng cách thông thường, trước đó PKMacBook.com đã liệt kê các phím tắt trong Word hôm nay PKMacBook.com sẽ liệt kê các phím tắt trong Excel để các bạn cùng biết.

Ví dụ các phím tắt trong Excel

Nhóm 1: Các phím tắt thông dụng

Enter: Di chuyển xuống dưới

ESC: Bỏ chọn dữ liệu đang thay đổi

F4 hay Ctrl+Y : Lặp lại thao tác vừa làm

Alt+Enter: Chèn dòng mới trong ô

Backspace : Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn

Delete: Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn

Ctrl+Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng

Phím mũi tên: Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự

Home: Chuyển về đầu dòng

Ctrl+D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới

Ctrl+R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải

Shift+Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn

Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phải vùng chọn

Shift+Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua trái vùng chọn

F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

Backspace: Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh

Ctrl+F3: Đặt tên cho vùng chọn

Xem thêm :  10 Cách truy cập các trang web bị chặn

F3: Dán một tên đã đặt trong công thức

F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở

Shift+F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành

Alt+=: Chèn công thức AutoSum

Ctrl+;: Cập nhật ngày tháng

Ctrl+Shift+: Nhập thời gian

Ctrl+K: Chèn một Hyperlink

Ctrl+Shift+”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl+’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl+A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức

Ctrl+Shift+A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức.

Nhóm 2: Nhóm phím định dạng dữ liệu

Ctrl+1: Hiển thị cửa sổ Format Cell

Ctrl+Shift+~: Định dạng số kiểu General

Ctrl+Shift+$: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân

Ctrl+Shift+%: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)

Ctrl+Shift+^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân

Ctrl+Shift+#: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

Ctrl+Shift+?: Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân

Ctrl+Shift+&: Thêm đường viền ngoài

Ctrl+Shift+ -: Bỏ đường viền

Ctrl+B: Bật tắt chế độ chữ đậm, không đậm

Ctrl+I: Bật tắt chế độ chữ nghiêng, không nghiêng

Ctrl+E: Bật tắt chế độ chữ nằm ở giữa

Ctrl+U: Bật tắt chế độ gạch dưới

Ctrl+5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa

Ctrl+9: Ẩn dòng

Ctrl+Shift+(: Hiển thị dòng ẩn

Xem thêm :  Cách tải và cài đặt CH Play về máy tính, laptop đơn giảnNguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com