Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ

Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ

Nếu bạn muốn cắt file Word thành nhiều file nhỏ hơn thì có thể dùng VBA hoặc một công cụ online miễn phí để làm cho nhanh.

1. Cắt file Word thành nhiều file nhỏ bằng VBA

Trong Microsoft, bạn có thể sử dụng VBA – Microsoft Visual Basic for Applications để phân tách một file Word thành nhiều file nhỏ dựa theo các cột mốc đánh dấu sẵn.

Bước 1: Trước khi muốn cắt file Word thành nhiều file nhỏ, bạn sẽ phải tạo các điểm đánh dấu vị trí cắt file.


Mã đánh dấu vị trí cắt file

“///”

Lưu ý: Bạn có thể cắt file tại bất kì vị trí nào trong file Word, không nhất thiết là phải vị trí cuối tháng. Những đoạn giữa trang, 2/3, 3/4 trang đều có thể cắt. Miễn là bạn chèn “Mã đánh dấu vị trí cắt file” vào điểm cần cắt.

Tạo các điểm đánh dấu vị trí cắt file

Bước 2: Sau đó, các bạn nhấn tổ hợp Alt + F11 để mở Microsoft Visual Basic for Applications.

Tiếp theo, bạn hãy chọn Insert => Module để thêm một Module mới vào trong Word.

Chọn Module để thêm một Module mới vào trong Word

Bước 3: Trong cửa sổ Module, bạn hãy sao chép đoạn mã dưới đây để dán vào.

Sub SplitNotes(delim    As String, strFilename As String)
Dim doc As Document
Dim arrNotes
Dim I As Long
Dim X As Long
Dim Response As Integer
arrNotes = Split(ActiveDocument.Range, delim)
Response = MsgBox("This will split the document into " & UBound(arrNotes) + 1 & " sections.Do you wish to proceed?", 4)
If Response = 7 Then Exit Sub
For I = LBound(arrNotes) To UBound(arrNotes)
If Trim(arrNotes(I)) <> "" Then
X = X + 1
Set doc = Documents.Add
doc.Range = arrNotes(I)
doc.SaveAs ThisDocument.Path & "" & strFilename & Format(X, "000")
doc.Close True
End If
Next I
End Sub
Sub test()
'delimiter & filename
SplitNotes "///", "Notes "
End Sub

Sao chép mã VBA

Bước 4: Để đặt tên cho các file nhỏ sau khi cắt, bạn hãy xóa phần Notes và thay thế chúng bằng tên file.

Xem thêm :  Cách tạo Fanpage chi tiết từ A-Z

File nhỏ sau khi cắt sẽ có tên như sau: Tên bạn đặt + 001/002/003…099

Xóa phần Notes và thay thế chúng bằng tên file

Bước 5: Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấn F5 để chạy lệnh tách file trên Word.

Nhấn F5 để chạy lệnh tách file trên Word

Bước 6: Lúc này, cửa sổ Microsoft Word sẽ xuất hiện để hỏi về việc cắt file thành nhiều file nhỏ. Bạn chỉ cần chọn Yes để hệ thống tự động cắt chúng.

Chọn Yes để hệ thống tự động cắt

Bước 7: Như vậy là các bạn đã hoàn tất việc cắt file Word thành nhiều file nhỏ bằng VBA.

Hoàn tất việc cắt file Word thành nhiều file nhỏ bằng VBA

2. Cắt file Word thành nhiều file nhỏ trực tuyến (Online)

Trang chủ: http://www.docsoso.com/word/word-split.aspx

Bước 1: Các bạn tiến hành truy cập trang chủ của Docsoso và chọn mục Select File để mở file Word lớn cần cắt thành nhiều file nhỏ trên máy tính.

Chọn mục Select File

Bước 2: Dịch vụ Docsoso cung cấp rất nhiều chế độ cắt file Word khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu mà các bạn lựa chọn sao cho hợp lý.

  • Single Page Word Document: Cắt sau mỗi trang
  • Odd and even pages of a document: Cắt theo trang chẵn và lẻ
  • Every Pages in one Document: Cắt sau số lượng trang nhất định (chia đều)
  • Customize page range: Cắt độ dài trang tùy ý

Dịch vụ Docsoso cung cấp rất nhiều chế độ cắt file Word khác nhau

Bước 3: Sau khi chọn được chế độ và thiết lập thành công, các bạn nhấn Convert để bắt đầu cắt nhỏ file Word thành nhiều file.

Nhấn Convert để bắt đầu cắt nhỏ file Word thành nhiều file

Bước 4: Hệ thống sẽ bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và cắt nhỏ file Word cho các bạn. Sau khi hoàn tất, các bạn nhấn vào các liên kết phía dưới để tải file Word đã cắt về máy tính.

Xem thêm :  Kích thước Lavabo tiêu chuẩn, thông dụng (Lavabo Inax, Toto, âm bàn, góc...)

Như vậy, các bạn đã hoàn tất việc cắt nhỏ file Word lớn thành nhiều file Word nhỏ nhanh chóng và hiệu quả.

Hoàn tất việc cắt nhỏ file Word lớn thành nhiều file Word nhỏ nhanh chóng và hiệu quả

Trong bài viết này, PKMacBook đã hướng dẫn các bạn cách cắt  file Word lớn thành nhiều file Word nhỏ nhanh chóng và hiệu quả. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com