Cách chèn file, đính kèm file vào Excel

Chèn file, đính kèm file vào Excel giúp bạn dễ dàng thao tác và chia sẻ tài liệu. Nếu bạn chưa biết thao tác hữu ích này thì bạn hãy theo dõi hướng dẫn trong bài viết sau đây.

Cách chèn file, đính kèm file vào Excel

1. Trên Excel 2013 trở về sau

1.1. Tạo file đính kèm trên Excel

Bước 1: Bạn click chuột vào menu Insert (1) => Text (2) => Object (3).

Chọn Object

Bước 2: Bạn click vào Create New (1) => chọn loại file cần tạo (2) => OK (3). Trong ví dụ bên dưới thì mình sẽ tạo file Word đính kèm (Microsoft Word Document).

Chọn loại file cần tạo và nhấn OK

Bước 3: Bạn nhập nội dung và chỉnh sửa trong trình soạn thảo của ứng dụng (Microsoft Word). Để trở về Excel, bạn click vào ô bảng tính.

Nhập nội dung và chỉnh sửa trong trình soạn thảo của ứng dụng

Sau khi tạo file xong thì giao diện file chèn hiển thị như hình dưới. Để chỉnh sửa nội dung file thì bạn hãy click đúp chuột trái vào file và trình soạn thảo sẽ hiện lên.

Click đúp chuột trái vào file và trình soạn thảo sẽ hiện lên

1.2. Chèn file có sẵn vào Excel

Bước 1: Bạn vào menu Insert (1) => Text (2) => Object (3).

Chọn mục Object

Bước 2: Bạn click vào Create from file (1) => Browse (2).

Click vào Create from file rồi chọn Browse

Tiếp theo, bạn click chọn file cần chèn (3) => Open (4).

Xem thêm :  Những lời chúc sinh nhật bố hay và ý nghĩa nhất

Chọn file cần chèn và nhấn Open

Bước 3: Bạn click vào Display as icon (1) để hiển thị biểu tượng cho file => Change icon (2) để thay đổi biểu tượng.

Chọn Change icon để thay đổi biểu tượng

Tiếp theo, bạn thay đổi biểu tượng mới (3) => đặt tên cho file đính kèm (4) => OK (5).

Đặt tên cho file đính kèm rồi nhấn OK

Bước 4: Bạn click vào OK để hoàn tất việc chèn file.

Click vào OK để hoàn tất việc chèn file

Sau khi chèn file thì giao diện hiển thị trong Excel như hình dưới:

Giao diện hiển thị trong Excel

2. Trên Excel 2007, 2010

Bước 1: Bạn vào menu Insert (1) => Object (2).

Click chọn Object

Bước 2: Bạn chọn Create from file (1) => Browse (2).

Chọn Create from file rồi nhấn Browse

Bước 3: Bạn chọn file cần mở (1) => Open (2).

Chọn file cần mở và nhấn Open

Bước 4: Bạn click vào Display as icon (1) để hiển thị biểu tượng của ứng dụng => Change icon (2) để thay đổi biểu tượng.

Nhấn Change icon để thay đổi biểu tượng

Bước 5: Bạn thay đổi biểu tượng mới (1) => đặt tên cho file đính kèm (2) => OK (3).

Đặt tên cho file đính kèm và click chọn OK

Bạn click vào OK để hoàn tất việc chèn file.

Bạn click vào OK để hoàn tất việc chèn file

Sau khi chèn file xong thì bạn có thể lưu lại file Excel và chia sẻ.

Sau khi chèn file xong thì bạn có thể lưu lại file Excel và chia sẻ

3. Trên Excel 2003

Bước 1: Bạn click vào menu Insert (1) => Object (2).

Nhấn chọn Object

Bước 2: Bạn click vào Create from file (1) => Browse… (2).

Click chọn Browse

Tiếp theo, bạn chọn file cần chèn (3) => Insert (4).

Chọn file cần chèn và nhấn Insert

Bấm Display as icon (5) để hiện biểu tượng => Change icon (6) để đổi tên, biểu tượng.

Nhấn Change icon để đổi tên, biểu tượng

Tiếp theo, bạn đổi biểu tượng mới (7) => đặt tên cho file (8) => OK (9) => OK (10).

Đổi biểu tượng mới và chọn OK

Sau khi chèn file xong thì file đính kèm sẽ xuất hiện trong file Excel của bạn.

Xem thêm :  Hàm DDB - Tính khấu hao của tài sản trong Excel

File đính kèm sẽ xuất hiện trong file Excel của bạn

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn sẽ thấy thao tác chèn file trong Excel vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com