Cách chia cột trong Word

Để nội dung văn bản của bạn trình bày khoa học đẹp mắt và dễ nhìn thì chia cột trong văn bản cũng là một cách bày trí văn bản được ưa chuộng. Bài viết dưới đây giúp các bạn chia cột trong Word 2007, 2010, 2013, 2016.

Hướng dẫn cách chia cột trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Chia cột trong văn bản tức bạn sẽ chia nội dung văn bản thành nhiều cột, văn bản sẽ tự động viết hết cột 1 rồi mới tới cột tiếp theo. Ví dụ chia đoạn văn bản sau thành 2 cột:

Lựa chọn đoạn văn bản cần chia cột -> vào thẻ Layout -> Columns -> lựa chọn giá trị cần chia cột, ví dụ ở đây cần chia cột nên chọn giá trị Two:

Chọn văn bản - vào thẻ Layout - Columns - lựa chọn giá trị cần chia cột

Sau khi lựa chọn số cột nội dung văn bản được chia làm 2 cột có độ rộng bằng nhau:

Nội dung văn bản được chia làm 2 cột có độ rộng bằng nhau

Nhưng Word hiển thị mặc định chia 3 cột (tới giá trị Three) nếu bạn muốn chia thành nhiều cột hơn và chia các cột có độ rộng khác nhau, có đường kẻ ở dưới bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Lựa chọn đoạn văn bản cần chia cột -> vào thẻ Layout -> Columns ->More Columns…

Vào thẻ Layout - Columns -More Columns

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện để lựa chọn số cột cần chia thay đổi giá trị trong mục Number of Columns:

Lựa chọn số cột cần chia thay đổi giá trị trong mục Number of Columns

Bước 3: Để tạo dòng kẻ giữa các cột đã chia tích chọn vào mục Line between:

Để tạo dòng kẻ giữa các cột đã chia tích chọn vào mục Line between

Bước 4: Để điều chỉnh độ rộng các cột bạn bỏ tích chọn trong mục Equal column width -> thay đổi độ rộng các cột trong mục Width, khoảng cách giữa các cột trong mục Spacing -> kích chọn OK:

Xem thêm :  Cách xử lý khi mở văn bản Word bị lỗi font

Điều chỉnh độ rộng các cột

Kết quả các bạn đã định dạng kiểu hiển thị cột và độ rộng các cột:

Đã định dạng kiểu hiển thị cột và độ rộng các cột

Trong trường hợp bạn muốn chuyển 2 dòng đầu của cột 2 sang cột 1 để chia 2 nội dung vào 2 cột tương ứng như hình:

Muốn chuyển 2 dòng đầu của cột 2 sang cột 1

Bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột tại ví trí cuối cùng dòng 2 cần chuyển -> kích chọn thẻ Layout -> Breaks -> Columns:

Kích chọn thẻ Layout - Breaks - Columns

Kết quả bạn đã chuyển nội dung cần ngắt sang cột 1, bạn chỉ cần xóa dòng trống trên cùng cột 2 là đã hoàn thành quá trình chuyển:

Kết quả đã chuyển nội dung cần ngắt sang cột 1

Trong trường hợp bạn muốn tạo chữ cái lớn đầu đoạn để tăng tính thẩm mĩ cho văn bản bạn chỉ cần bôi đen chữ cái cần tạo vào thẻ Insert -> kích chọn biểu tượng Drop Cap -> lựa chọn kiểu Drop Cap cần tạo -> kết quả bạn đã tạo chữ cái in hoa đầu đoạn:

Tạo chữ cái lớn đầu đoạn

Ngoài ra nếu bạn muốn bỏ chế độ chia thành nhiều cột, muốn quay lại trạng thái ban đầu chỉ có 1 cột bạn chỉ cần vào thẻ Layout -> Columns -> chọn One:

Bỏ chế độ chia thành nhiều cột

Như vậy với một số thao tác bạn đã có thể chia cột trong các phiên bản của Word 2007, 2010, 2013 cũng như word 2016. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com