Cách chuyển công thức thành giá trị trong Excel

Một số trường hợp người dùng chỉ muốn thể hiện giá trị tính toán trong ô tính thay vì để công thức ở đó. Vì bạn không muốn thay đổi dữ liệu mà ô tham chiếu của ô tính bị thay đổi, hay đơn giản bạn không muốn thể hiện công thức của ô tính cho người khác thấy. Bạn có thể thực hiện cách chuyển đổi công thức thành giá trị bằng các cách sau.

Cách chuyển công thức thành giá trị trong Excel

Dùng Paste Special

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu muốn chuyển đổi.

Chọn vùng dữ liệu muốn chuyển đổi

Bước 2: Nhấn chuột phải ở trong vùng dữ liệu vừa chọn. Chọn nút Copy để sao chép dữ liệu.

Chọn Copy

Hoặc bạn có thể thay thế bằng nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.

Bước 3: Tiếp tục nhấn phải chuột vào vùng được chọn. Chọn mục Paste Special (1) => nhấn vào biểu tượng Paste Values 123 (2).

Chọn biểu tượng Paste Values 123

Hoặc bạn có thể nhấn luôn vào biểu tượng Paste Values 123 ngay dưới mục Paste Options.

Chọn biểu tượng Paste Values 123 2

Thay thế bằng VBA

Để hiện thẻ Developer bạn hãy tham khảo cách làm theo link http://PKMacBook.com/macro-trong-excel-la-gi-cach-tao-va-chay-1-macro-trong-excel/.

Bước 1: Mở cửa sổ VBA bằng cách chọn thẻ Developer (1) => nhấn vào biểu tượng Visual Basic (2).

Chọn biểu tượng Visual Basic

Bước 2: Cửa sổ Microsoft VBA hiện ra, bạn chọn Insert (1) => nhấn vào biểu tượng Module (2).

Chọn Module

Bước 3: Bạn sao chép đoạn mã dưới đây vào trong Module.

Sub DisplayedToActual()
 'Updateby20131126
 Dim Rng As Range
 Dim WorkRng As Range
 On Error Resume Next
 xTitleId = "THUTHUATPHANMEM"
 Set WorkRng = Application.Selection
 Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
 Application.ScreenUpdating = False
 For Each Rng In WorkRng
 Rng.Value = Rng.Text
 Next
 Application.ScreenUpdating = True
 End Sub

Mã VBA

Bước 4: Nhấn nút F5 để chạy mã code, xuất hiện hộp thoại THUTHUATPHANMEM, bạn chọn vùng dữ liệu cần chuyển đổi, nhấn nút OK.

Xem thêm :  Cách tạo button trong Excel

Chọn vùng dữ liệu cần chuyển đổi

Kết quả là công thức của ô tính đã được chuyển sang giá trị.

Kết quả là công thức của ô tính đã được chuyển sang giá trị

Trên đây Thủ Thuật Phần Mềm đã hướng dẫn bạn một số cách chuyển đổi công thức thành giá trị trong Excel. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com