Cách kết hợp hàm IF, hàm AND và hàm OR để lọc dữ liệu

Nếu các bạn chỉ sử dụng riêng hàm IF, hàm AND và hàm OR thì các bạn không thể thấy được hết sự hữu ích thật sự của các hàm này trong Excel. Bài viết dưới đây sẽ kết hợp hàm IF, hàm AND và hàm OR để lọc dữ liệu, xử lý dữ liệu trong Excel, mời các bạn cùng theo dõi.

Cách kết hợp hàm IF, hàm AND và hàm OR để lọc dữ liệu

Đầu tiên, bài viết sẽ trình bày qua về cú pháp của các hàm IF, AND và hàm OR, nếu bạn nào chưa hiểu rõ từng hàm thì các bạn có thể tham khảo các bài viết tại đường dẫn phía dưới.

Cú pháp hàm IF

=IF(logical_test; [value_if_true]; [value_if_false])

Trong đó:

  • logical_test: biểu thức có thể định trị là TRUE hoặc FALSE.
  • value_if_true: giá trị các bạn muốn trả về nếu đối số logical_test là TRUE.
  • value_if_false: giá trị mà các bạn muốn trả về nếu đối số logical_test là FALSE.

Các bạn có thể tìm hiểu ví dụ hàm IF tại đây http://PKMacBook.com/ham-if-trong-excel/

Cú pháp hàm AND

=AND(logical1; [logical2]; …)

Trong đó:

  • logical1: là đối số bắt buộc, là điều kiện thứ nhất phải đưa về được thành giá trị logic (TRUE hoặc FALSE) hay các mảng hoặc tham chiếu chứa giá trị logic.
  • logical2, … : tùy chọn, các điều kiện bổ sung tối đa 255 điều kiện.
Xem thêm :  Hàm RSQ - Hàm trả về bình phương của hệ số tương quan mô-men Pearson trong Excel

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hàm AND tại đây http://PKMacBook.com/ham-and-trong-excel/

Cú pháp hàm OR

=OR (logical 1; [logical 2]; …)

Trong đó:

  • logical 1, logical 2 là các giá trị logic (có giá trị True hoặc False).
  • Hàm chứa tối đa 255 giá trị logic.
  • Hàm trả về giá trị True nếu 1 trong các đối số có giá trị True, hàm trả về giá trị False khi toàn bộ các đối số có giá trị False.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về hàm OR tại đây http://PKMacBook.com/ham-or-trong-excel-cach-su-dung-ham-or-va-vi-du-minh-hoa/

Ví dụ cụ thể cách kết hợp hàm IF, hàm AND và hàm OR trong Excel

Giả sử các bạn có bảng dữ liệu như sau:

Có bảng dữ liệu như hình

Các bạn muốn tính tiền thưởng cho Nhân viên bán hàng, số tiền thưởng là 4% tổng doanh số bán hàng với điều kiện Doanh số bán >=80000 hoặc những nhân viên ở Khu vực 3 có Doanh số bán >=60000.

Để thực hiện yêu cầu này thì trong ô đầu tiên của cột Tiền thưởng các bạn nhập công thức hàm:

=IF(OR(E8>=80000;AND(D8=”Khu vực 3″;E8>=60000));0,04*E8;”Không thưởng”)

Điều kiện của hàm IF là OR(E8>=80000; AND(D8=”Khu vực 3″;E8>=60000)) điều kiện hàm IF trả về TRUE nếu một trong hai điều kiện trong hàm OR là đúng, hàm AND trả về TRUE nếu cả hai điều kiện trong hàm AND đều đúng.

Nếu hàm IF trả về TRUE thì nhân viên đó được thưởng với mức thưởng là 4% của doanh số bán là 0,04*E8. Nếu hàm IF trả về FALSE thì trả về chuỗi “Không thưởng”.

Xem thêm :  Cách khắc phục lỗi Laptop không nhận pin

Kết quả các bạn sẽ được như sau:

Sử dụng kết hợp hàm IF, hàm AND và hàm OR

Tiếp theo các bạn sao chép công thức hàm xuống các ô phía dưới để tính Tiền thưởng cho tất cả các Nhân viên bán hàng.

Kết quả Tiền thưởng cho tất cả các Nhân viên bán hàng

Trên đây bài viết đã chia sẻ cách kết hợp hàm IF, hàm AND và hàm OR trong Excel, các bạn có thể kết hợp hàm IF với hàm AND hoặc hàm IF với hàm OR tùy theo yêu cầu xử lý dữ liệu mà bạn gặp phải để đạt được hiệu quả tốt nhất. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com