Cách sử dụng hiệu ứng biến mất trong PowerPoint

Cách sử dụng hiệu ứng biến mất trong PowerPoint

Hiệu ứng biến mất của PowerPoint là một hiệu ứng chuyển động phổ biến trong khi làm slide. Để các bạn có thể tạo hiệu ứng biến mất hoặc các chức năng xung quanh hiệu ứng này, PKMacBook.com sẽ nói thêm về hiệu ứng biến mất của PowerPoint.

Để có thể làm rõ hơn về hiệu ứng biến mất các bạn có thể nhìn trước hình động dưới đây:

Hiệu ứng biến mất

Ảnh động ở trên gồm có ba phần (1 chữ và hai bức ảnh) đều sử dụng hiệu ứng biến mất từ từ để hiển thị những hình ảnh chèn ở đằng sau.

Đầu tiên để gán hiệu ứng chuyển động biến mất cho ảnh hoặc chữ, các bạn cần phải click chọn vào nó, sau đó mở ribbon Animations trên thanh công cụ ra.

Mở ribbon Animations

Ở đây, các bạn có thể lựa chọn chuyển động biến mất cho thành phần chữ hoặc ảnh đã chọn trong nhóm Animation.

Các bạn chọn những chuyển động biến mất ở mục Exit (hai mục ở trên là chuyển động xuất hiện và hiển thị).

Chọn những chuyển động biến mất ở mục Exit

Sau khi gán chuyển động cho thành phần, các bạn click vào Animation Pane trong nhóm Advanced Animation.

Click vào Animation Pane trong nhóm Advanced Animation

Khi đó các bạn sẽ thấy cột Animation Pane được hiển thị ở dọc bên phải giao diện PowerPoint.

Tại đây các bạn có thể thấy tất cả các danh sách chuyển động có trong slide hiện tại của mình. Các bạn có thể tùy chọn chỉnh sửa các thuộc tính khác nhau của chuyển động đó như thời điểm bắt đầu chuyển động, thời gian delay của chuyển động sau “thời điểm bắt đầu chuyển động”, thời gian để thực hiện toàn bộ chuyển động cùng một số tùy chọn khác.

Xem thêm :  Tổng hợp những banner du lịch đẹp nhất

Trong đó:

– Thời điểm bắt đầu chuyển động là:

Start On Click: Bắt đầu chuyển động sau khi bạn click chuột.

Start With Previous: Bắt đầu cùng một lúc với chuyển động liền trước trong danh sách.

Start After Previous: Bắt đầu ngay sau khi chuyển động liền trước trong danh sách thực hiện xong.

– Thời gian delay:

Các bạn có thể điều chỉnh nó trong mục Timing của danh sách tùy chọn bên cạnh. Hoặc các bạn có thể điều chỉnh luôn khoảng thời gian đó trên Delay của nhóm Timing trong ribbon Animaitons.

– Thời gian thực hiện toàn bộ chuyển động:

Các bạn có thể điều chỉnh nó trong mục Timing của danh sách tùy chọn bên cạnh. Hoặc các bạn có thể điều chỉnh luôn khoảng thời gian đó trên Delay của nhóm Timing trong ribbon Animaitons.

Bạn có thể điều chỉnh luôn khoảng thời gian trên Delay của nhóm Timing trong ribbon Animaitons

Tiếp đó các bạn tiếp tục chèn các thành phần như hình ảnh và chữ khác vào slide của mình, sắp xếp cho chúng một vị trí hợp lý và cũng gán chuyển động như phương pháp ở trên.

Giờ đây các bạn có thể nhận thấy danh sách chuyển động của Animation Pane đã nhiều hơn một. Các danh sách này được đánh số và sắp xếp từ trên xuống dưới, thứ tự chạy hiệu ứng biến mất cũng sẽ dựa vào những sắp xếp này.

Danh sách được đánh số và sắp xếp từ trên xuống dưới thứ tự chạy hiệu ứng biến mất cũng dựa theo những sắp xếp này

Các bạn có thể thay đổi thứ tự sắp xếp bằng cách click bấm giữ chuột và kéo nó tới vị trí mình muốn. Ví dụ như PKMacBook.com muốn chuyển động biến mất của chữ phải thực hiện ở cuối cùng nên sẽ kéo nó xuống cuối danh sách.

Xem thêm :  OEM là gì? Viết tắt của từ nào? Hàng OEM là gì?

Chuyển động biến mất của chữ thực hiện cuối cùng

Click chuột vào từng cái để đổi sang Start After Previous để các chuyển động có thể thực hiện nối tiếp nhau.

Click chuột vào từng cái để đổi sang Start After Previous để các chuyển động có thể thực hiện nối tiếp nhau

Sau khi cài đặt hoàn chỉnh, các bạn có thể click chuột ra ngoài (để không click chọn vào bất cứ chuyển động nào trong danh sách) và click vào Play All để có thể xem tất cả các chuyện động biến mất mà các bạn đã cài đặt.

Click vào Play All để có thể xem tất cả các chuyện động biến mất mà các bạn đã cài đặt

Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi bài viết Cách sử dụng hiệu ứng biến mất trong PowerPoint của PKMacBook.com chúng tôi. Chúc các bạn có thể hiểu và thực hiện thành công thủ thuật này.Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com