Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) trong Word

Tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) là cách giúp bạn đánh dấu quyền sở hữu và giúp bạn trình bày khoa học, tìm kiếm nhanh chóng nội dung trong bài viết.

Để tạo tiêu đề trang và chân trang bạn vào thẻ Insert -> Header (tạo tiêu đề trang) hoặc lựa chọn Footer (tiêu đề chân trang):

Vào thẻ Insert - Header hoặc lựa chọn Footer

Ví dụ ở đây chọn tiêu đề trang kích chọn Header -> lựa chọn kiểu tạo tiêu đề:

Kích chọn Header - lựa chọn kiểu tạo tiêu đề

Sau khi lựa chọn xong bạn nhập nội dung cần tạo tiêu đề trang -> được kết quả:

Nhập nội dung cần tạo tiêu đề trang

Tương tự bạn có thể tạo tiêu đề chân trang:

Tương tự tạo tiêu đề chân trang

Ngoài ra nếu bạn muốn tạo tiêu đề trang và chân trang của trang đầu tiên khác với các trang còn lại tích chọn vào mục Defferent First page:

Tích chọn vào mục Defferent First page

Kết quả tiêu đề trang và chân trang của trang đầu tiên bị xóa bỏ, bạn nhập tiêu đề mới cho trang đầu này:

Tiêu đề trang và chân trang của trang đầu tiên bị xóa bỏ

Trường hợp bạn muốn điều chỉnh độ rộng cho tiêu đề trang, chân trang thay đổi trong mục Possition:

Điều chỉnh độ rộng cho tiêu đề trang, chân trang

Ngoài ra bạn có thể sử dụng ảnh để làm tiêu đề trang, chân trang bằng cách kích chọn Pictures hoặc Online pictures trong thẻ Design:

Sử dụng ảnh để làm tiêu đề trang, chân trang

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo tiêu đề trang và chân trang, hy vọng giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Cách làm mờ ảnh Online bằng Photoshop Online