Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT, Cấp 2, Cấp 3, Đại học

 

Các bạn đang tìm cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT hay cách tính điểm trung bình tích lũy bậc Đại học để có thể tự mình tính điểm trung bình sau khi các bạn đã hoàn thành tất cả các loại điểm? Vậy các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết cách tính điểm trung bình môn Cấp 2, Cấp 3, Đại học.

Cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT, Cấp 2, Cấp 3, Đại học

Dưới đây là cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT và bậc Đại học mời các bạn cùng theo dõi.

1. Cách tính điểm trung bình môn THCS & THPT (Cấp 2 & Cấp 3)

Theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cách tính điểm trung bình môn học kỳ ((ĐT{B_{mhk}})) là trung bình cộng của điểm các bài kiểm tra thường xuyên ((K{T_{tx}})), kiểm tra định kỳ ((K{T_{đk}})) và kiểm tra học kỳ ((K{T_{hk}})).

  • Kiểm tra thường xuyên gồm những bài kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 1 tiết, kiểm tra thực hành dưới 1 tiết.

 

  • Kiểm tra định kỳ gồm những bài kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên, kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên.
Xem thêm :  50+ Mẫu bảng hiệu công ty đẹp nhất

 

Tính điểm trung bình môn THCS & THPT

Trong đó:

  • (TĐK{T_{tx}}): Tổng điểm của các bài (K{T_{tx}})

 

  • (TĐK{T_{đk}}): Tổng điểm của các bài (K{T_{đk}})

 

  • (ĐK{T_{hk}}): Điểm bài (K{T_{hk}})

 

Ví dụ: Các bạn có điểm kiểm tra thường xuyên (điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút..) là 6; 7; 7,5; điểm kiểm tra định kỳ (các bài kiểm tra 1 tiết) là 7; 8; điểm kiểm tra học kỳ là 7,5.

Vậy điểm trung bình môn học sẽ là

[ĐTB = frac{{6 + 7 + 7,5 + (7 + 8)*2 + 7,5*3}}{{10}} = 7,3]

Cách tính điểm trung bình môn cả năm ((ĐT{B_{mcn}})) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ I (({ĐT{B_{mhkI}}})) với điểm trung bình môn học kỳ II (({ĐT{B_{mhkII}}})), trong đó ({ĐT{B_{mhkII}}}) tính hệ số 2.

[ĐT{B_{mcn}} = frac{{ĐT{B_{mhkI}} + 2 times ĐT{B_{mhkII}}}}{3}]

Lưu ý: ({ĐT{B_{mhk}}}) và (ĐT{B_{mcn}}) là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Ví dụ các bạn có điểm trung bình môn học kỳ I là 7,3 và điểm trung bình môn học kỳ II là 7,5 thì điểm trung bình môn cả năm sẽ là:

[ĐTB = frac{{7,3 + 7,5*2}}{3} = 7,4]

thong-tu-so-582011tt-bgddt-.doc

2. Tính điểm trung bình theo tín chỉ đại học

Cách tính điểm trung bình tích lũy

Điểm trung bình tích lũy theo tín chỉ được tính bằng tổng của điểm từng môn nhân với số tín chỉ của từng môn và chia cho tổng số tín chỉ (số tín chỉ của tất cả các môn). Các bạn tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Xem thêm :  Cách giảm kích thước, dung lượng file tài liệu Word chứa hình ảnh

Cách tính điểm trung bình tích lũy

Trong đó:

  • A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình tích lũy

 

  • ({a_i}) là điểm của học phần thứ i

 

  • ({n_i}) là số tín chỉ của học phần thứ i

 

  • n là tổng số học phần.

 

* Các môn học không tín điểm trung bình là : Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Ví dụ: các bạn có bảng điểm

Ví dụ: các bạn có bảng điểm

Môn học

Số tín chỉ

Điểm hệ số 4

Tin học đại cương

2

3

Vật lý đại cương

2

4

Toán cao cấp 1

2

4

Toán cao cấp 2

3

3

Các bạn tính điểm trung bình tích lũy như sau:

[A = frac{{left( {2*3} right) + left( {2*4} right) + left( {2*4} right) + left( {3*3} right)}}{9} = 3,44]

Trong đó: 9 là tổng số tín chỉ.

(2*3), (2*4), (2*4), (3*3) là số tín chỉ nhân với điểm của từng môn.

Cách chuyển đổi điểm sang hệ 4

Xếp loại

Điểm số

 

(Thang điểm 10)

Điểm chữ

 

(Thang điểm 4)

Điểm số

 

(Thang điểm 4)

Đạt Giỏi Từ 9,0 đến 10

A+

4,0

Từ 8,5 đến 8,9

A

3,7

Khá Từ 7,8 đến 8,4

B+

3,5

Từ 7,0 đến 7,7

B

3,0

Trung bình Từ 6,3 đến 6,9

C+

2,5

Từ 5,5 đến 6,2

C

2,0

Trung bình yếu Từ 4,8 đến 5,4

D+

1,5

Từ 4,0 đến 4,7

D

1,0

Không đạt Kém Dưới 4,0

F

0

Trên đây là công thức và cách tính điểm trung bình môn THCS, THPT, Đại học cùng với ví dụ cụ thể. Hi vọng qua bài viết này dựa vào công thức và ví dụ mà bài viết đã chia sẻ các bạn sẽ có thể tự tính điểm trung bình môn của mình. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm :  30+ Kiểu tóc ngắn xoăn sóng nước đẹp nhất 2021

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm các bài viết hay của chuyên mục này:https://pkmacbook.com/thu-thuat/

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com