Cách trộn nhiều thư trên 1 trang giấy từ bảng Excel trong Word 2016

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách trộn nhiều thư trên 1 trang giấy từ bảng Excel trong Word 2016 giúp các bạn tạo giấy mời, giấy khen… một cách nhanh chóng và chuẩn xác.

Để có thể trộn thư từ bảng Excel bạn cần chuẩn bị 2 file dữ liệu:

Để có thể trộn thư từ bảng Excel bạn cần chuẩn bị 2 file dữ liệu

Chú ý file dữ liệu từ Excel chứa danh sách hàng tiêu đề phải là hàng đầu tiên trên cùng, do vậy bạn không chèn thêm bất kì nội dung nào bên trên:

File dữ liệu từ Excel chứa danh sách hàng tiêu đề phải là hàng đầu tiên trên cùng

File Word chứa nội dung mẫu thư bạn cần trộn:

File Word chứa nội dung mẫu thư cần trộn

Ví dụ để tạo phiếu khám sức khỏe thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sao chép nội dung thư (không sao chép khung, đường viền) bằng cách lựa chọn nội dung -> chuột phải chọn Copy:

Sao chép nội dung thư (không sao chép khung, đường viền)

Bước 2: Vào thẻ Maillings -> Start Mail Merger -> labels:

Vào thẻ Maillings - Start Mail Merger - labels

Bước 3: Hộp thoại Label Option xuất hiện kích chọn New Label…

Hộp thoại Label Option xuất hiện kích chọn New Label...

Bước 4: Trong hộp thoại Label Detail thực hiện các lựa chọn sau:

Page Size: Chọn khổ giấy A4 dọc (tùy thuộc cách bạn tạo thư để chọn khổ giấy)

Number across: Lựa chọn số cột của nhãn trên 1 trang chọn giá trị 2  (số nhãn thư trên 1 trang xếp theo chiều ngang gồm 2 cột)

Number down: Số hàng của nhãn chọn giá trị 4 (số nhãn thư trên 1 trang xếp theo chiều dọc 4 thư)

Xem thêm :  Contrast là gì?

Chú ý: Number across =2, number down =4 => Trên 1 trang giấy có 8 thư chia 2 cột trên 1 trang.

Top margin: Chọn lề trên cho nhãn, ở đây chọn 5mm

Side margin: Chọn lề trái cho nhãn ở đây chọn 5mm

Label height: Lựa chọn chiều cao cho nhãn, bạn cần tính toán chiều cao như sau:

+ Khổ giấy A4 có chiều cao 29.7cm, ở mục trên lựa chọn Number down =4 tức 1 trang giấy chứa 4 thư hay 4 nhãn => chiều cao mỗi nhãn =(chiều cao khổ giấy – lề trên – lề dưới):4 =(29.7-0.5-0.5)=6.4cm

Label width: Chiều rộng của nhãn, ở trên chọn 1 trang giấy có 2 cột (number down =2) => chiều rộng nhãn được tính = (chiều rộng khổ giấy – lề trái, lề phải) :2 = (29.7-0.5-0.5):2=9.5cm

– Vertical pitch: Khoảng cách giữa các nhãn theo chiều dọc = chiều cao của nhãn + lề trên + lề dưới = 6.4+0.5+0.5=7.4cm

Horizontal pitch: Khoảng cách giữa các nhãn theo chiều ngang = độ rộng của nhãn + lề trái + lề phải=9.5+0.5+0.5 =10.5cm

Chú ý các giá trị ở trên được tính tùy thuộc cách bạn lựa chọn số nhãn trên 1 trang.

Trong hộp thoại Label Detail thực hiện các lựa chọn

Bước 5: Kích chọn OK -> lựa chọn tên nhãn vừa tạo -> kích chọn OK:

Lựa chọn tên nhãn vừa tạo - kích chọn OK

Bước 6: Sau khi chọn OK hộp thoại thông báo để sử dụng nhãn -> hệ thống xóa dữ liệu trên trang -> kích chọn OK:

Thông báo để sử dụng nhãn, hệ thống xóa dữ liệu trên trang - kích chọn OK

Bước 7: Kết quả đã tạo nhãn theo khung gồm 8 nhãn trên 1 trang chia làm 2 cột:

Xem thêm :  Cách chụp màn hình Laptop HP nhanh và đơn giản

Kết quả đã tạo nhãn theo khung gồm 8 nhãn trên 1 trang chia làm 2 cột

Bước 8: Kích chuột vào nhãn đầu tiên dán nội dung đã Copy từ bước 1 -> được kết quả:

Kích chuột vào nhãn đầu tiên dán nội dung đã Copy từ bước 1

Bước 9: Tạo khung viền cho nhãn:

Tạo khung viền cho nhãn

Bước 10: Thay đổi màu nền, đường viền cho nhãn:

– Chuột phải chọn Format shape:

Chuột phải chọn Format shape

– Lựa chọn không đổ màu no fill

Lựa chọn không đổ màu no fill

– Điều chỉnh màu đường viền, kiểu và độ rộng của đường viền:

Điều chỉnh màu đường viền, kiểu và độ rộng của đường viền

Bước 11: Sau khi tạo khung viền cho nhãn xong kích chọn biểu tượng Update label để tạo cho các nhãn còn lại:

Chọn Update label để tạo cho các nhãn còn lại

Kết quả đã tạo khung hình cho các nhãn:

Kết quả đã tạo khung hình cho các nhãn

Bước 12: Thực hiện thêm các trường từ file Excel:

– Vào thẻ Mailling -> Select Recipients:

Vào thẻ Mailling - Select Recipients

– Tìm đường dẫn tới file Excel có chứa danh sách:

Tìm đường dẫn tới file Excel có chứa danh sách

– Lựa chọn Sheets chứa nội dung cần tạo nhãn -> kích chọn OK:

Lựa chọn Sheets chứa nội dung cần tạo nhãn

– Kích chuột tại vị trí nhãn đầu tiên lựa chọn trường dữ liệu bằng cách kích chọn Insert label field -> lựa chọn trường tương ứng:

Tại vị trí nhãn đầu tiên lựa chọn trường dữ liệu bằng cách kích chọn Insert label field -> lựa chọn trường tương ứng

– Sau khi lựa chọn xong các trường dữ liệu cho label đầu tiên -> kích chọn update label -> tất cả các nhãn được tạo:

Sau khi lựa chọn xong các trường dữ liệu cho label đầu tiên - kích chọn update label

– Kích chọn Prewiew Result xem trước nội dung vừa tạo:

Kích chọn Prewiew Result xem trước nội dung vừa tạo

Bước 13: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S để lưu nội dung thư vừa tạo:

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S để lưu nội dung thư vừa tạo

Bước 14: Sau khi nhấn Save bạn đã tạo thư từ file Excel:

Bạn đã tạo thư từ file Excel

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách trộn nhiều thư trên 1 trang giấy từ bảng Excel trong Word 2016. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm :  Đặt tên con trai năm 2019 hợp tuổi bố mẹNguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com