Căn bản về Excel Services trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn phần căn bản về Excel Services trong Excel 2013.

1. Excel Sercives là gì?

Excel Service là công nghệ SharePoint mở rộng Excel

– Excel Service là công nghệ SharePoint mở rộng Excel bằng cách sử dụng công nghệ máy chủ. Nó cho phép người dùng truy cập cửa sổ làm việc từ trình duyệt ngay cả khi máy tính của bạn không có Excel.

– Excel Services gồm 3 bộ phận cấu thành:

+ Excel tính toán Services: Là bộ phận chính của Microsoft SharePoint Server. Nó thực hiện tải cửa sổ làm việc, tính toán độ trung thực, cập nhật dữ liệu và duy trì phiên làm việc. Các dịch vụ thực hiện tính toán trên đám mây do đó người dùng không thể truy cập các hàm và công thức một cách trực tiếp.

+ Excel Web Access: Là một phần Web, nó giúp hiển thị tất cả hoặc 1 phần cửa sổ làm việc cho phép người dùng tương tác với cửa sổ làm việc trong trình duyệt.

+ Dịch vụ Web Excel: Cung cấp giao diện lập trình ứng dụng.

– Vì Excel sử dụng công nghệ SharPoint nên người dùng có thể tận dụng các tính năng bảo mật và quản lý trên máy.

– Trường hợp người dùng muốn truy nhập các hàm và công thức tích hợp sẵn trong Excel nhưng trong Excel Service không có bạn sử dụng tính năng Open Snapshot của Excel Services: kích chọn Open -> Snapshot in Excel:

Xem thêm :  Top 3 phần mềm chống Keylogger tốt nhất

Sử dụng tính năng Open Snapshot của Excel Services

2. Excel Service và Excel có thể làm việc cùng nhau hay không?

Excel và Excel Service có thể làm việc cùng nhau

– Excel được coi là tác giả và Excel Service được coi là công cụ báo cáo nên Excel và Excel Service có thể làm việc cùng nhau.

3. Lưu workbook tới trang SharePoint.

Lưu workbook tới trang SharePoint

– Khi bạn tạo xong 1 bản dữ liệu trong Excel 2013, bạn muốn tổng hợp thêm các nguồn dữ liệu từ các phòng ban khác mà không làm thay đổi dữ liệu nguồn -> hãy đưa chúng lên SharePoint, phân quyền truy cập cho các account cần thêm thông tin. Chỉ cần 1 cách đơn giản như vậy bạn đã tổng hợp được 1 báo cáo nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.

Trên đây là giới thiệu cơ bản về Excel Services trong Excel 2013.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com