Câu nói của Cho’Gath khi Ban/Pick trong LOL


cau-noi-cua-chogath

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Cho’Gath khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Câu nói khi Pick Cho’Gath

“You’d wish the world you know to end! Yeeeesssss…” -> “Bạn phải ước thế giới mà bạn biết sẽ kết thúc! Yeeeesssss …”

Câu nói khi Ban Cho’Gath

“Afraid of the dark? Wise!” -> “Sợ bóng tối? Khôn ngoan!”

Câu nói hài hước của Cho’Gath

“Ah, the tangled webs we weave…”Ah, mạng lưới rối mà chúng tôi dệt …
“Nom nom nom nom nom nom nom!”Tên tên tên tên tên tên!
Fast “Nom nom nom nom nom nom nom!”Nhanh “Tên tên tên tên tên tên!”

Câu nói chế nhạo của Cho’Gath

Một sự chế nhạo nhỏ từ Cho’Gath..

“Death is not the end for you, I have seen to it. For eternity, you are mine!” -> “Cái chết không phải là kết thúc cho bạn, mãi mãi, bạn là của tôi!”

Câu nói khi di chuyển của Cho’Gath

Mỗi khi di chuyển Cho’Gath sẽ nói…

“The daylight! It burns!”Ánh sáng ban ngày! Nó cháy!
“For the darkness!”Vì bóng tối!
“Summoner, your darkness beckons.”Summoner, bóng tối của bạn vẫy gọi.
“Afraid of the dark? Wise!”Sợ bóng tối? Khôn ngoan!
“Your races are a scourge upon the world!”Các chủng tộc của bạn là một tai họa trên thế giới!
“I shall bring them terror!”Tôi sẽ mang lại cho họ khủng bố!
“You… are a scourge upon the world.”Bạn … là một tai họa trên thế giới.

Câu nói khi tấn công của Cho’Gath

Mỗi khi tấn công Cho’Gath sẽ nói…

Xem thêm :  Điều kiện đánh rank lol cho người mới
“You have stains upon your soul… perfect.”Bạn có vết bẩn trên tâm hồn của bạn … hoàn hảo.
“Who will be eaten first?”Ai sẽ được ăn đầu tiên?
“Your souls will feed the Void!”Linh hồn của bạn sẽ nuôi Void!
“There will be no end to your suffering!”Sẽ không có kết thúc cho sự đau khổ của bạn!
“You shall not escape!”Bạn sẽ không thoát!
“You are such… hideous creatures!”Bạn là những sinh vật gớm ghiếc như vậy!
“No! I do not live under a bed! Fool!”Không! Tôi không sống dưới giường! Lừa!

-> Tìm hiểu thêm: Câu nói của BlitzcrankNguồn tham khảo Internet
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com