Câu nói của Mordekaiser khi ban/pick trong LOL

“All will die, all will be mine.” Tất cả sẽ chết, tất cả sẽ là của tôi. “Shed the frailty of flesh, embrace the cold edge of iron.”   “Lột bỏ sự yếu đuối của xác thịt, ôm lấy mép sắt lạnh lẽo”. “Twice slain, thrice born.”   “Hai lần bị giết, ba lần sinh ra.” “I will silence the incessant thrum of mortal hearts.”   “Tôi sẽ làm câm lặng sự ngai ngái không ngừng của những trái tim trần thế.” “All souls are forfeit.”   “Tất cả các linh hồn đều bị tịch thu.” “I sunder the natural cycle, so that all may be preserved.”   “Tôi phá vỡ chu kỳ tự nhiên, để tất cả có thể được bảo tồn.” “Fools fear death, the strong wield it.”   “Lừa sợ chết, mạnh mẽ nắm lấy nó.” “All mortals reek with the stench of decaying flesh.”   “Tất cả những người phàm trần với mùi hôi thối của thịt thối rữa.” “Mortals plan in fear for tomorrow, I build for eternity.”   “Kế hoạch sinh tử trong sợ hãi cho ngày mai, tôi xây dựng cho sự vĩnh cửu.” “The dead belong to me, the living shall be next.”   “Người chết thuộc về tôi, người sống sẽ là người tiếp theo.” “I left a husk of mortality behind.”   “Tôi đã để lại một vỏ trấu của tử vong phía sau.” “The ungrateful call me tyrant, the wise call me lord.”   “Kẻ vô ơn gọi tôi là bạo chúa, kẻ khôn ngoan gọi tôi là chúa.” “I march towards endless glory.”   “Tôi hành quân hướng tới vinh quang bất tận.” “Their gods cannot save them from me.”   “Thần của họ không thể cứu họ khỏi tôi.” “All will bend their knee in fear and fealty.”   “Tất cả sẽ uốn cong đầu gối của họ trong sợ hãi và ghen tị.” “Weaklings cower in the light, I bring eternal darkness.”   “Những kẻ yếu đuối thu mình trong ánh sáng, tôi mang đến bóng tối vĩnh cửu.” “The unworthy are dust, doomed to wither and fade.”   “Những người không xứng đáng là bụi, cam chịu khô héo và tàn phai.” “I will grind their petty souls into mortar.”   “Tôi sẽ nghiền nát linh hồn nhỏ mọn của họ thành vữa.” “Lives are temporary, I stand eternal.”   “Sống là tạm thời, tôi đứng vĩnh hằng.” “Only the worthy receive the gift of Nightfall’s kiss.”   “Chỉ có người xứng đáng nhận được món quà từ nụ hôn của Nightfall.” “Let the foolish curse me.”   “Hãy để những kẻ ngu ngốc nguyền rủa tôi.” “Flesh constrains, iron liberates.”   “Xác thịt, sắt giải phóng.” “Every soul shall serve.”   “Mọi linh hồn sẽ phục vụ.” “I raise my iron fist to subjugate the living.”   “Tôi giơ nắm đấm sắt của mình để khuất phục người sống.” “I forged Nightfall from mortal terror.”   “Tôi giả mạo Nightfall từ khủng bố phàm trần.” “Ah, life is a bitter shame.”   “Ah, cuộc sống là một sự xấu hổ cay đắng.” “I promise eternity.”   “Tôi hứa vĩnh cửu.” “Expunge mortality.”   “Tỷ lệ tử vong.” “Soon, Nightfall shall feast.”   “Sớm thôi, màn đêm buông xuống.” “Malice never wanes.”   “Malice không bao giờ tàn.” “Death does not tire.”   “Cái chết không mệt mỏi.”Nguồn tham khảo Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Thông tin về giải đấu RPL Liên Quân Thái Lan