Câu nói của Nami – Blog Trần Văn Thông


cau-noi-cua-nami

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói khi Ban/Pick, di chuyển và tấn công khi tham gia chiến đấu trong Liên Minh Huyền Thoại

Câu nói khi Pick Nami

“I decide what the tide will bring.” -> “Tôi quyết định những gì thủy triều sẽ mang lại.”

Câu nói khi Ban Nami

“There’s always another wave.” -> “Luôn có một làn sóng khác.”

Câu nói của Nami khi tấn công

“They’re puddle monsters at best.”Họ là những con quái vật tốt nhất.
“Do not force my hand.”Đừng ép tay tôi.
“The seas are rising.”Biển đang lên.
“Wash them away.”Rửa sạch chúng đi.
“Welcome to the deep end.”Chào mừng đến tận cùng.
“Let the seas reclaim them.”Hãy để biển đòi lại chúng.
“Douse ’em.”Douse ’em.
“Have a drink.”Uống đi.
“Soak it up.”Ngâm nó lên.
“This is minnow’s play.”Đây là trò chơi của minnow.
“Bottom feeders.”Thức ăn đáy.
“The ocean will sweep them away.”Đại dương sẽ quét chúng đi.
“The sea has no pity.”Biển không có sự thương hại.
“Water can heal – or harm.”Nước có thể chữa lành – hoặc gây hại.

Câu nói của Nami khi di chuyển

“Quit flopping around.”Bỏ đi loanh quanh.
“There’s always another wave.”Luôn có một làn sóng khác.
“Swim against the current.”Bơi chống lại hiện tại.
“I’ll find my path.”Tôi sẽ tìm thấy con đường của tôi.
“Sure as the tides.”Chắc chắn là thủy triều.
“We are all tied to the ocean.”Tất cả chúng ta đều gắn liền với đại dương.
“Ride upon the waves.”Cưỡi trên sóng.
“Feet are strange.”Bàn chân thật kỳ lạ.
“People and their air…”Con người và không khí của họ …
“My people are counting on me.”Người của tôi đang trông cậy vào tôi.
“I still hear the song of the sea.”Tôi vẫn nghe bài hát của biển.
“I will see my home again.”Tôi sẽ gặp lại nhà của tôi.
“My quest beckons.”Nhiệm vụ của tôi vẫy gọi.
“Eww, whale breath.”Eww, hơi thở của cá voi.
“Great. More dry land.”Tuyệt vời. Thêm đất khô.
“The softest water wears down the hardest rock.”Nước mềm nhất làm mòn đá cứng nhất.

Câu nói hài hước của Nami

“Sometimes you’re the catch. Sometimes you’re the bait.”Đôi khi bạn là người bắt. Đôi khi bạn là mồi nhử.
“The sea holds fearsome creatures… and them.”Biển giữ những sinh vật đáng sợ … và chúng.
“I moonlight as a shark caller.”Tôi ánh trăng như một người gọi cá mập.

Câu nói chế nhạo của Nami

“Afraid to get your feet wet?”Sợ bị ướt chân?
“Swim at your own risk.”Bơi tự chịu rủi ro.

Xem thêm :  Chọn ngọc bổ trợ Brawler bậc II & bậc III

Nguồn tham khảo Internet
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com