Câu nói của Rumble khi Ban/Pick trong LOL


cau-noi-cua-rumble

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Rumble khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Câu nói khi Pick Rumble

“Let’s get in the fight!” – > “Hãy chiến đấu nào!”

Câu nói khi Ban Rumble

“Alright… I’m going.” – >”Được rồi … tôi sẽ đi. “

Câu nói khi Rumble tấn công

Hắn sẽ nói gì khi tấn công

Thought you’d never ask.”Nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ hỏi. “
“Ready for round two.”Sẵn sàng cho vòng hai.
“Baby, don’t fail me now!”Em yêu, đừng thất bại anh bây giờ!
“This is gonna be bumpy.”Đây sẽ là gập ghềnh.
“Time for a Bandle City beatdown.”Thời gian cho sự thất bại của Bandle City.
“The bigger they are, the harder I hit ’em.”Chúng càng lớn, tôi càng đánh chúng mạnh hơn.

Câu nói khi Rumble di chuyển

Nếu để ý bạn sẽ nghe

“Now we’re cookin’.”Bây giờ chúng tôi đang nấu ăn.
“Revved up!”Rồ ga lên!
“Who wants a piece of this?”Ai muốn một phần của điều này?
“Hold ‘er steady.”Giữ ổn định.
“Alright… I’m going.”Được rồi … Tôi sẽ đi.
“Who you callin’ little?”Ai bạn gọi là nhỏ?
“You don’t have to tell me twice.”Bạn không cần phải nói với tôi hai lần.
“Ever looked up to a yordle?”Bao giờ nhìn lên một yordle?

Câu nói hài hước của Rumble

Hài hước ư!

Xem thêm :  Yorick mùa 11: Cách chơi, lên đồ & bảng ngọc Yorick Top

“Come on, I’m not even holding the controls!” -> “Thôi nào, tôi thậm chí không cầm điều khiển!”

Câu nói chế nhạo của Rumble

Chế nhạo như thế nào?

Turbo on— ! Uh… woah— ! Just needs a little kick start there.”Turbo trên —! À … woah —! Chỉ cần một cú đá nhỏ bắt đầu từ đó. “
“Bandle City— ! Oops, forgot the clutch.”Thành phố Bandle —! Rất tiếc, quên mất bộ ly hợp.

Tìm hiểu thêm:Nguồn tham khảo Internet
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com