Câu nói của Sivir khi Ban/Pick trong LMHT


cau-noi-cua-sivir

Xạ thủ Sivir sẽ nói gì trong trận đấu bạn có biết không ? Một số gợi ý sau đây sẽ giúp bạn nghe được những câu nói của Sivir dễ dàng hơn.

Cùng tìm hiểu nào..

Câu nói khi Pick Sivir

“I always take my toll – blood, or gold.”“Tôi luôn phải trả phí – máu, hoặc vàng.”

Câu nói khi Ban Sivir

“It’s just business.”“Đó chỉ là kinh doanh.”

Câu nói của Sivir khi tấn công

Khi thực hiện tấn công Sivir sẽ nói những câu này, chú ý nhé.

“This one’s on me.”Đó là một trong tôi.
“You die for free.”Bạn chết miễn phí.
“Life’s cheap. Death pays.”Cuộc sống rẻ mạt. Cái chết phải trả giá.
“I go where the trouble is.”Tôi đi đâu là rắc rối.
“It’s just business.”Đó chỉ là kinh doanh.
“Don’t get between me and my gold.”Đừng có giữa tôi và vàng của tôi.
“Step light, strike hard.”Bước nhẹ, tấn công mạnh.
“Here’s where I get my cut.”Đây là nơi tôi có được vết cắt của mình.
“Easy pay.”Dễ trả.
“Crack ’em like a tomb.”Crack ’em như một ngôi mộ.
“Victory is what I’m paid for.”Chiến thắng là những gì tôi đã trả tiền.
“Another fight, another fee.”Một cuộc chiến khác, một khoản phí khác.
“You’re worth my time – dead.”Bạn đáng giá thời gian của tôi – chết.
“Make me work for it.”Làm cho tôi làm việc cho nó.
“Feed the jackals.”Cho chó rừng ăn.
Xem thêm :  Lịch thi đấu vòng play off VCSA mùa hè 2018

Câu nói của Sivir khi di chuyển

Mọi di chuyển của Sivir đề kèm theo lời thoại..

“I’ll fight for a cause. I won’t die for one.”Tôi sẽ chiến đấu vì một nguyên nhân. Tôi sẽ không chết vì một người.
“Kings come and go, but gold stays.”Vua đến rồi đi, nhưng vàng vẫn ở lại.
“Everyone has a price.”Mọi người đều có giá.
“Wealth is my kind of burden.”Giàu có là gánh nặng của tôi.
“I make my own fortune.”Tôi tự tạo ra vận may.
“Loyalty isn’t earned. It’s bought.”Lòng trung thành không kiếm được. Nó đã được mua.
“You can’t tame the desert.”Bạn không thể chế ngự sa mạc.
“Laws are whatever works at the time.”Luật pháp là bất cứ điều gì hoạt động tại thời điểm đó.
“Heroes go hungry.”Anh hùng đói.
“It’s not stealing if they’re dead.”Nó không ăn cắp nếu họ chết.
“The only thing I look up to is the sky.”Điều duy nhất tôi nhìn lên là bầu trời.
“Honor is the rust on a dull blade.”Danh dự là sự rỉ sét trên một lưỡi kiếm buồn tẻ.
“You’ve got a problem, I’ve got a price.”Bạn đã có một vấn đề, tôi đã có một mức giá.
“Get paid, and get out.”Được trả tiền, và nhận ra.
“I’ve got values – they stack up nicely.”Tôi đã có các giá trị – chúng xếp chồng lên nhau một cách độc đáo.

Câu nói hài hước của Sivir

Sivir cũng có chút hài hước nhỉ ..

Xem thêm :  Câu nói của Fiddlesticks khi Ban/Pick trong LOL
“Cut purse? No. Cut throat? Yes.”Cắt ví? Không. Cắt cổ họng? Có.
“They say the desert is a cruel mistress. I like the sound of that.”Họ nói sa mạc là một tình nhân độc ác. Tôi thích âm thanh của nó.

Câu nói chế nhạo của Sivir

Khi Sivir chế nhạo ái đó sẽ nói..

“You can’t take it with you, so give it to me.”Bạn không thể mang nó theo bạn, vì vậy hãy đưa nó cho tôi.
“Look up. See the buzzards circling.”Nhìn lên. Xem tiếng vo vo xung quanh.

Tìm hiểu thêm :Nguồn tham khảo Internet
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com