Bài tập chu kỳ con lắc đơn phụ thuộc yếu tố ngoài 2020

Bạn đang xem: Bài tập chu kỳ con lắc đơn phụ thuộc yếu tố ngoài 2020 Tại Pkmacbook.com

Bài tập Chu kỳ Con lắc đơn phụ thuộc yếu t

ố ngoài

Câu 1.

Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s

2

. Khi thang máy đứng yên thì con

lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc 2,5m/s

2

A.

0,87s.

B.

1,12s.

C.

1,15s.

D.

0,89s.

Câu 2.

Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 25

C; hệ số nở dài dây treo con lắc là

=

2.10

-5

K

-1

. Khi nhiệt độ ở đó 20

C thì sau một ngày đêm, đồng hồ sẽ chạy như thế nào?

A.

nhanh 8,64s.

B.

nhanh 4,32s.

C.

chậm 4,32s.

D.

chậm 8,64s.

Câu 3.

Một con lắc đơn dao động trên mặt đất với chu kì

T

= 2s; khi đưa lên cao gia tốc trọng trường giảm

20%. Tại độ ca

o đó chu kì con lắc bằng (coi nhiệt độ không đổi).

A.

4

5

s.

B.

2

4

5

s.

C.

2

5

4

s.

D.

5

4

s.

Câu 4.

Một đồng hồ đếm giây mỗi ngày chậm 130 giây

. Phải điều chỉnh chiều dài của con lắc như thế nào để

đồng hồ chạy đúng?

A.

Tăng 10,3%

B.

Giảm 0,3% .

C.

Giảm 0,2%

D.

Tăng 0,2% .

Xem thêm :  Nguồn gốc, ý nghĩa và cách trang trí quả bí ngô halloween – halotravel

Câu 5.

Con lắc của một đồng hồ quả lắc có chu kì 2s ở nhiệt độ 29

C

.

Nếu tăng nhiệt độ lên đến 33

C thì đồng

hồ đó trong một ngày đêm chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Cho hệ số nở dài là

= 1,7.10

-5

K

-1

.

A.

nhanh 2,94s.

B.

nhanh 2,49s.

C.

chậm 2,49s.

D.

chậm 2,94s.

Câu 6.

Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s

2

. Khi thang máy đứng yên thì con

lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc 2,5m/s

2

A.

1,15s.

B.

0,87

s.

C.

1,12s.

D.

0,89s.

Câu 7.

Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài 1m và quả nặng có khối lượng m = 100g, mang điện tích

q = 2.10

-5

C . T

reo con lắc vào vùng không gian có điện trường đều theo phương nằm ngang với cường độ

4.10

4

V/m và gia tốc trọng trường g =

2

= 10m/s

2

. Chu kì dao động của con lắc là

A.

1,36s.

B.

1,77s.

C.

2,56s.

D.

2,47s.

Câu 8.

Một đồng hồ quả lắc chạy nhanh 8,64s trong một ngày tại một nơi trên mặt biển và ở nhiệt độ 10

0C

Thanh treo con lắc có hệ số nở dài

= 2.10

-5

K

-1

. Cùng vị trí đó, đồng hồ chạy đúng ở nhiệt độ là

A.

0

0C

B.

20

C

C.

5

C

D.

15

C

Câu 9.

Với g

là gia t

Xem thêm :  Mua sạc Macbook tại TPHCM chính hãng giá rẻ

ốc rơi tự do ở mặt đất, R là bán kính

T

rái Đất. Ở độ sâu d s

o với mặt đất gia tốc rơi tự do

của một vật là

A.

g

d

=

2

R

G

M

.

B.

g

d

= g

2

d

R

R

.

C.

g

d

= g

.

R

d

R

.

D.

g

d

=

2

2

d

R

G

M

Câu 10.

Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 17

C Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao h = 640

m thì đồng hồ quả lắc vẫn chỉ đúng giờ. Biết hệ số nở dài dây treo con lắc là

= 4.10

-5

K

-1

. Nhiệt độ ở đỉnh núi

A.

7

C

B.

14,5

C

C.

12

C

D.

17,5

C

Câu 1

1.

M

ột con lắc có chu kì dao động trên mặt đất là

T

= 2s. Lấy bán kính T

rái đất R = 6400km. Đưa con

lắc lên độ cao h = 3200m và coi nhiệt độ không đổi thì chu kì của con lắc bằng

A.

2,00001s.

B.

2,001s.

C.

2,0005s.

D.

3s.

Câu 12.

Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy tại nơi có g = 9,86m/s

2

. Khi thang đứng yên thì chu

kì dao động nhỏ của con lắc là 2s. Tha

ng máy lên nhanh dần đều với gia tốc 1,14m/s

2

thì tần số dao động của

con lắc

A.

0,48Hz.

B.

0,53Hz.

C.

0,5Hz.

D.

0,75Hz.

Câu 13.

Một con lắc đơn có chu kì dao động riêng là

T

. Chất điểm gắn ở cuối con lắc đơn được tích điện. Khi

đặt con lắc đơn trong điện trường đều nằm ngang, người ta thấy ở trạng thái cân bằng nó bị lệc

Xem thêm :  Thư pháp là gì? nghệ thuật thư pháp tại việt nam và thế giới

h một góc

/4 so

với trục thẳng đứng hướng xuống. Chu kì dao động riêng của con lắc đơn trong điện trường bằng

A.

T/

2

.

B.

T

2

.

C.

T/(1+

2

).

D.

T/

4

/

1

2

.

Câu 14.

Chọn trả lời

đúng

. Khi nói về con lắc đơn, ở nhiệt độ không đổi thì

A.

đưa lên cao đồng hồ chạy chậm, xuống sâu chạy chậm.

[Buổi 13] Chu kỳ con lắc đơn | Thầy Vũ Tuấn Anh – Vật lý

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức Tại Website Pkmacbook.com