Công thức mảng trong Excel

Công thức mảng là công thức có thể thực hiện nhiều phép tính của một hoặc nhiều mục trong một mảng. Các công thức mảng có thể trả về nhiều giá trị hoặc một kết quả duy nhất. Hôm nay PKMacBook sẽ giới thiệu cho bạn đọc một số công thức mảng phổ biến hay được sử dụng nhé.

Công thức mảng trong Excel - Hướng dẫn và ví dụ

Ví dụ về công thức mảng đa ô

Bạn có bảng kê chi tiết số lượng và đơn giá của một số mặt hàng bán trong tháng:

Bảng kê chi tiết số lượng và đơn giá của một số mặt hàng bán trong tháng

Để tính tổng cộng doanh số bạn phải tính doanh số từng mục, rồi cộng lại.

Tính tổng cộng doanh số

Thay vì cách làm trên, bạn thay thế bằng cách làm trên =SUM(C4:C13*D4:D13) và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shif + Enter.

Sử dụng hàm SUM hoặc tổ hợp phím Ctrl Shift Enter để tính tổng

Lưu ý: Với công thức mảng, bạn phải sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để kết thúc công thức nếu không sẽ ra kết quả lỗi.

Với công thức mảng sử dụng hàm SUM để tính tổng sẽ bị lỗi

Ví dụ về công thức mảng để tạo hằng số

Bạn tạo hằng số mảng bằng cách nhập danh sách các mục, sau đó đặt danh sách này trong dấu ngoặc kép nhọn. Ví dụ bạn cần nhập danh sách Táo, Chanh, Cam. Bạn chọn ô tính A3:C3. Trên thanh công thức, bạn nhập ={“Táo”,”Chanh”,”Cam”}. Rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shif + Enter.

Xem thêm :  Cách copy công thức chứa tham chiếu trong Excel

Ví dụ về công thức mảng để tạo hằng số

Và đây là kết quả:

Kết quả

Một số ví dụ khác sử dụng công thức mảng

Ngoài ví dụ về hàm SUM như trên, bạn có thể sử dụng công thức mảng với các hàm khác như Left, Right, Mid, Max, Min, If…

Hàm LEFT, RIGHT, MID và công thức mảng

Bạn xét ví dụ dưới cho mảng dữ liệu:

Mảng dữ liệu

Hàm MAX sử dụng mảng dữ liệu

Để tìm giá trị lớn nhất của A-B ở ví dụ dưới đây:

Tìm giá trị lớn nhất của A-B

Bạn phải thực hiện hai phép tính, đầu tiên bạn tính hiệu của điểm A và B, sau đó tìm giá trị lớn nhất.

Tính hiệu của điểm A và B

Thay vì phải thực hiện hai bước làm trên, bạn sử dụng công thức mảng =MAX(B4:B12-C4:C12) và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shiff + Enter.

Sử dụng công thức mảng và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter

Trên đây PKMacBook đã hướng dẫn bạn cách sử dụng công thức mảng trong Excel. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com