Công thức tính chu vi và diện tích hình tròn chuẩn và ví dụ

Công thức tính chu vi và diện tích hình tròn là những kiến thức nền tảng căn bản và quan trọng được vận dụng vào trong cuộc sống hàng ngày rất nhiều. Dưới đây PKMacBook gửi đến bạn công thức tính chu vi và diện tích hình tròn chuẩn cùng với những ví dụ minh họa cụ thể nhất.

Công thức tính chu vi, diện tích hình tròn chuẩn và ví dụ

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay đường tròn là đường biên giới hạn của đường tròn.

Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với Pi.

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn có công thức tính như sau:

(C = 2xrxpi = dxpi )

Trong đó:

C: Chu vi hình tròn

r: Bán kính hình tròn

d: Đường kính hình tròn

(pi ): Số pi (pi approx 3.14)

Ví dụ 1: Cho một hình tròn có đường kính AB = 10cm. Tính chu vi hình tròn.

Ta có: d = AB = 10cm

Chu vi hình tròn là: (C = dxpi = 10×3.14 = 31.4(cm))

Ví dụ 2: Bán kính của bánh xe đạp là 0.3 m. Tính chu vi của bánh xe đó?

Chu vi của bánh xe đạp là: (C = 2xrxpi = 2×0.3×3.14 = 1.884(m))

Diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn được tính bằng độ lớn của hình tròn chiếm trên một bề mặt nhất định.

Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bình phương bán kính hình tròn nhân với Pi.

Xem thêm :  Cách xem tổng số tiền mua game trên Steam

Diện tích hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn:

(S = {r^2}xpi )

Trong đó:

S: diện tích hình tròn

r: Bán kính hình tròn

(pi ): Số pi (pi approx 3.14)

Ví dụ 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r = 5cm.

Diện tích hình tròn là: (S = {r^2}xpi = {5^2}x3.14 = 78.5(c{m^2}))

Ví dụ 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính = 12cm

Bán kính đường tròn là: (r = frac{d}{2} = frac{{12}}{2} = 6cm)

Diện tích hình tròn là: (S = {r^2}xpi = {6^2}x3.14 = 113.04(c{m^2}))

Ví dụ 3: Cho một miệng giếng là một hình tròn với bán kính 0.7m. Người ta xây thành giếng rộng 0.3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích miệng giếng đó.

Gọi diện tích của miệng giếng là ({S_1}).

Diện tích của miệng giếng sau khi xây thêm thành giếng là ({S_2})

Diện tích của miệng giếng là:

({S_1} = {r^2}xpi = {0.7^2}x3.14 = 1.5386({m^2}))

Diện tích của miệng giếng sau khi xây thêm thành giếng là:

({S_2} = {r^2}xpi = {(0.7 + 0.3)^2}x3.14 = 3.14({m^2}))

Diện tích của thành giếng là:

(S = {S_2} – {S_1} = 3.14 – 1.5386 = 1.6014({m^2}))

Trên đây là công thức tính chu vi, diện tích hình tròn chuẩn nhất đi kèm các ví dụ cụ thể. Chúc các bạn học tốt.Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com