Sinh viên đại học văn hóa hà nội

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thành lập năm 1959 là trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, tham gia hoạch định chính sách của Nhà nước về văn hóa và hội nhập quốc tế. Trong năm học 2020 – 2021. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tiếp tục thông tin tuyển sinh như sau:

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

 • Tên trường: Đại học văn hóa Hà Nội
 • Tên tiếng Anh: Hanoi University of Culture (HUC)
 • Mã trường: VHH
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học
 • Địa chỉ: Số 418, đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
 • SĐT: : 0243.8511.971
 • Email: [email protected]
 • Website: http://www.huc.edu.vn/
 • Facebook: facebook.com/HUC1959/

Ảnh Tường Đại học văn hóa Hà Nội

Hình ảnh Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

II. TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh hệ đại học chính quy năm học 2020 cụ thể:

TT

Trình độ 

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn 

Tổ hợp môn 

Tổ hợp môn 

đào tạo

xét tuyển 1

xét tuyển 2

xét tuyển 3

 

Theo KQ thi THPT

Theo phương thức khác

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Tổ hợp môn

Môn chính

1

ĐHCQ

7E+06

Ngôn ngữ Anh

36

44

D01

Tiếng Anh

D78

D96

Tiếng Anh

2

ĐHCQ

8E+06

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

68

82

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

3

ĐHCQ

7E+06

Luật

36

44

C00

Ngữ văn

D01

D96

Tiếng Anh

4

ĐHCQ

7E+06

Báo chí

32

38

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

5

ĐHCQ

7E+06

Kinh doanh xuất bản phẩm

32

38

C00

Ngữ văn

D01

D96

Tiếng Anh

6

ĐHCQ

7E+06

Thông tin-Thư viện

20

25

C00

Ngữ văn

D01

D96

Tiếng Anh

7

ĐHCQ

7E+06

Quản lý thông tin

25

30

C00

Ngữ văn

D01

D96

Tiếng Anh

8

ĐHCQ

7E+06

Bảo tàng học

18

22

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

9

ĐHCQ

7229040     Văn hóa học

9

 

7229040A

Nghiên cứu văn hóa

18

22

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

9

 

7229040B

Văn hóa truyền thông

32

38

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

9

 

7229040C

Văn hóa đối ngoại

18

22

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

10

ĐHCQ

       7220112         Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

10

 

7220112A

Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS

14

16

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

10

 

7220112B

Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS

16

19

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

11

ĐHCQ

7229042     Quản lý văn hóa

11

 

7229042A

Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

75

90

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

11

 

7229042B

Quản lý nhà nước về gia đình

18

22

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

11

 

7229042C

Quản lý di sản văn hóa

23

27

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

11

 

7229042D

Biểu diễn nghệ thuật

25

N00

Năng khiếu 1

 

 

 

12

 

7229042E

Tổ chức sự kiện văn hóa

6

24

N05

Năng khiếu 1

C00

D01

Tiếng Anh

12

ĐHCQ

7810101              Du lịch

12

 

7810101A

Văn hóa du lịch

90

110

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

12

 

7810101B

Lữ hành, hướng dẫn du lịch

50

60

C00

Ngữ văn

D01

D78

Tiếng Anh

12

 

7810101C

Hướng dẫn du lịch Quốc tế

50

60

D01

Tiếng Anh

D78

D96

Tiếng Anh

13

ĐHCQ

7E+06

Sáng tác văn học

15

N00

Năng khiếu 1

 

 

 

Ghi chú: Tổ hợp D78, D96 không áp dụng cho phương thức xét tuyển học bạ và xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp.

Xem thêm :  Đại học thương mại ở đâu? triển vọng sinh viên trường thương mại

Điểm chuẩn của trường Đại học Văn hóa Hà Nội như sau:

Chuyên ngành

Năm 2018

Năm 2019

Điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Điểm trúng tuyển xét theo học bạ

Điểm trúng tuyển xét theo điểm thi THPT QG

Ngôn ngữ Anh

15

20.25

 

29,25 (D01)

29,25 (D78)

29,25 (D96)

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15

24.75(C00),

 

26 (C00)

21.75(D01, D78)

23 (D01)

 

23 (D78)

Luật

15

23(C00);

 

23,50 (C00)

20(C01,D96)

22,50 (D01)

 

22,50 (D96)

Báo chí

15

23.25(C00);

 

22,25 (C00)

20,25(D01, D78)

21,25 (D01)

 

21,25 (D78)

Gia đình học

15

16.5(C00);

25,50 (C00)

16 (C00)

15.5(D01, D78)

21,30 (D01)

15 (D01)

 

 

15 (D78)

Kinh doanh xuất bản phẩm

15

17.75(C00);

22,90 (C00)

16 (C00)

16.75(D01,D96)

23,85 (D01)

15 (D01)

 

 

15(D96)

Thông tin – Thư viện

15

17.75(C00);

25,50 (C00)

17 (C00)

16.75(D01, D96)

23 (D01)

16 (D01)

 

 

16 (D96)

Quản lý thông tin

15

19(C00);

 

21 (C00)

18(D01, D96)

20 (D01)

 

20 (D96)

Bảo tàng học

15

17,25(C00);

25,50 (C00)

16 (C00)

16,25(D01,D78)

15 (D01)

 

15 (D78)

Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa

15

19.5(C00);

 

19,75 (C00)

18.5(D01, D78)

18,75 (D01)

 

18,75 (D78)

Văn hóa học – Văn hóa truyền thông

15

23.50 (C00)

 

22 (C00)

20.50 (D01, D78)

21 (D01)

 

21 (D78)

Văn hóa học – Văn hóa đối ngoại

 

 

 

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

Văn hóa các DTTSVN – Tổ chức và QLVH vùng DTTS

15

18,5(C00);

24,35 (C00)

16 (C00)

17.5(D01, D78)

15 (D01)

 

15 (D78)

Văn hóa các DTTSVN – Tổ chức và QL Du lịch vùng DTTS

 

 

24,45 (C00)

16 (C00)

22 (D01)

15 (D01)

 

15 (D78)

QLVH – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

15

18 (C00);

 

18,50 (C00)

17 (D01, D78)

17,50 (D01)

 

17,50 (D78)

QLVH – Quản lý nhà nước về gia đình

15

17.75 (C00)

22,80 (C00)

16 (C00)

16.75 (D01, D78)

21.20 (D01)

15 (D01)

 

 

15 (D78)

QLVH – Quản lý di sản văn hóa

15

19 (C00);

22,90 (C00)

19,25 (C00)

16.75 (D01, D78)

22,80 (D01)

18,25 (D01)

 

23,95 (D78)

18,25 (D78)

QLVH – Biểu diễn nghệ thuật

 

 

 

27,75

QLVH – Tổ chức sự kiện văn hóa

 

 

 

19.75 (N00)

19,75 (C00)

19,75 (D01)

Biểu diễn âm nhạc

15

21

 

 

Đạo diễn sự kiện

15

21

 

 

Biên đạo múa đại chúng

15

23

 

 

Du lịch – Văn hóa du lịch

15

22,25 (C00);

 

24,30 (C00)

19.25 (D01, D78)

21,30 (D01)

 

21,30 (D78)

Du lịch – Lữ hành, Hướng dẫn DL

15

23.75 (C00);

 

24,85 (C00)

20.75 (D01, D78)

21,85 (D01)

 

21,85 (D78)

Du lịch – Hướng dẫn DL Quốc tế

15

19

 

21,25 (D01)

21,25 (D78)

21,25 (D96)

Sáng tác văn học

15

21

 

 

III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI NĂM HỌC 2020

1. Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông trước năm 2020.
– Thí sinh tham dự và đạt tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành, chuyên ngành học của Trường khi đạt điều kiện của đối tượng xét tuyển, cụ thể:
– Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Đối tượng 2: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đạt Giải khuyến khích trở lên với điều kiện môn đoạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và Chứng nhận đoạt giải còn trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.
– Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 4.5 trở lên hoặc tương đương

– Đối tượng 4: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trở lên với điều kiện môn đoạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và điểm học lực trung học phổ thông 05 học kỳ liên tiếp (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) đạt từ Khá trở lên.
– Đối tượng 5: Học sinh các trường chuyên trên toàn quốc với điều kiện môn học chuyên có trong tổ hợp xét tuyển và điểm học lực trung học phổ thông 05 học kỳ liên tiếp (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) đạt loại Khá trở lên.
– Đối tượng 6: Điểm học lực trung học phổ thông 05 học kỳ liên tiếp (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) đạt loại Giỏi trở lên và Điểm trung bình cộng môn Tiếng Anh 05 học kỳ (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) đạt từ 7.5 trở lên.
– Đối tượng 7: Chỉ xét tuyển vào chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật, Tổ chức sự kiện văn hoá (thuộc ngành Quản lý văn hoá) đối với thí sinh đáp ứng một trong các điều kiện sau:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp các trường Trung cấp hoặc Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thuộc các ngành về ca, múa, nhạc;
+ Thí sinh có năng khiếu nghệ thuật đoạt giải cá nhân chính thức giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi nghệ thuật cấp tỉnh/ thành phố trở lên.
+ Thí sinh có năng khiếu nghệ thuật thi đỗ vào vòng chung kết xếp hạng các cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật do các đài truyền hình, đài phát thanh các tỉnh, thành phố và Trung ương tổ chức.
– Đối tượng 8: Chỉ xét tuyển vào ngành Sáng tác văn học đối với thí sinh sau đáp ứng một trong các điều kiện sau:
+ Đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật quốc gia, quốc tế, đạt giải thưởng chính thức trong các cuộc thi sáng tác văn học của Hội nhà văn Việt Nam, Hội nhà văn Hà Nội và Báo/tạp chí chuyên ngành về văn học nghệ thuật như Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ quân đội, Văn nghệ Công an, Diễn đàn văn nghệ, Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm.
+ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn.
– Đối tượng 9: Chỉ xét tuyển vào ngành Báo chí đối với các thí sinh đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
+ Có tối thiểu 03 tác phẩm thuộc loại hình báo in thuộc một trong các thể loại: Tin sâu, Bài phản ánh, Phỏng vấn, Bình luận, Ký/tản văn (có xác nhận của tòa soạn;
+ Điểm học lực trung học phổ thông 05 học kỳ liên tiếp (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) đạt loại Giỏi trở lên.

Xem thêm :  Phương pháp viết cấu hình electron nguyên tử

2. Thời gian xét tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển thẳng: Theo Lịch Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

– Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp theo Quy định của Trường: Trước ngày 20/07/2020.

– Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển học bạ:

 • Đợt 1: 30/05 – 20/07/2020.
 • Đợt 2: 15/08 – 15/09/2020.
 • Đợt 3: 10/10 – 31/10/2020.
 • Đợt 4 (Nếu có): 10/11 – 30/11/2020.

– Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT kết hợp điểm thi năng khiếu trước ngày 20/07/2020.

– Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020, Lịch tuyển sinh năm 2020.

3 .Hồ sơ xét tuyển

– Phương thức xét tuyển thẳng: Danh mục hồ sơ và thời hạn hồ sơ thực hiện theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020

– Phương thức xét tuyển kết hợp theo Quy định của Trường theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020:

Danh mục hồ sơ bao gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu Quy định của Bộ GD và ĐT đối với đối tượng 1, Theo mẫu của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (đối với đối tượng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 • Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân.
 • Bản photo công chứng Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia (Đối với đối tượng 2, 8).
 • Bản photo công chứng Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố (Đối với đối tượng 4).
 • Bản photo công chứng Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (IELTS hoặc TOEFL PBT, TOEFL IBT) (Đối với đối tượng 3).
 • Giấy xác nhận học sinh trường chuyên (Đối tượng 5).
 • Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật thuộc ngành ca, múa, nhạc (Đối với đối tượng 7).
 • Bản photo Giải thưởng ca, múa, nhạc (Đối với đối tượng 7).
 • Bản photo Giải thưởng văn học nghệ thuật (Đối với đối tượng 8).
 • Bản photo các bài báo đã công bố có xác nhận của cơ quan báo chí (Đối với đối tượng 9).
 • Bản photo công chứng học bạ 05 học kỳ THPT (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) (Đối với tất cả các đối tượng).
 • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.
 • Phương thức xét tuyển học bạ THPT
 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường
 • Bản photo hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân.
 • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.
 • Bản photo công chứng học bạ THPT (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12).
 • Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2019 trở về trước hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2020. Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1, đợt 2 sẽ nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau khi nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem thêm :  9 bộ phim nổi bật trong sự nghiệp của diễn viên park hyung sik

Phương thức xét tuyển học bạ THPT kết hợp điểm thi năng khiếu

 • Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu (theo mẫu của Trường).
 • Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường).
 • Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân.
 • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
 • Bản photo công chứng học bạ THPT (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12).
 • Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2019 trở về trước hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2020. Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1, đợt 2 sẽ nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT sau khi nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

 • Đối với đợt xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.
 • Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh xem thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung tại website của trường.

4. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh trong cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh
Năm học 2020, Trường Đại học văn hóa Hà Nội tuyển sinh theo 05 phương thức:
– Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020
– Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường.
– Xét tuyển học bạ THPT.
– Xét tuyển học bạ THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu.
– Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

6.Quy định học phí của Trường

Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, học phí đối với sinh viên đại học chính quy Trường Đại học Văn hóa Hà Nội áp dụng là 206.000đ/01 tín chỉ.

Với thông tin tuyển sinh đầy đủ nhất của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ở trên, hi vọng sẽ giúp ích cho thí sinh chuẩn bị bước vào kì thi xét tuyển cũng như đưa ra kế hoạch học tập tại trường.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức Tại Website Pkmacbook.com