Đánh số trang cho văn bản trong Word

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách đánh số trang cho văn bản trong Word.

1. Đánh số trang cho tất cả các trang.

Vào thẻ Insert -> Header & Footer -> Page Number -> lựa chọn vị trí và cách đặt số trang trong đó:

+ Top of page: Đặt số trang ở vị trí đầu của trang văn bản.

+ Bottom of page: Đặt số trang ở vị trí cuối của trang văn bản.

+ Page margin: Theo vị trí căn lề.

+ Current Posittion: Đặt số trang ở vị trí con trỏ hiện hành.

Vào thẻ Insert - Header & Footer - Page Number

 Sau khi lựa chọn xong số trang bạn có thể thêm 1 số tùy chỉnh chẳng hạn thêm Ghi chú “Trang số” -> kết quả:

Thêm Ghi chú “Trang số”

– Trường hợp bạn không muốn đánh số trang từ số 1 mà muốn đánh từ 1 giá trị ngẫu nhiên thực hiện như sau:

Bước 1: Vào thẻ Insert -> Header & Footer -> Page Number -> Format Page Number:

Vào thẻ Insert - Header & Footer - Page Number - Format Page Number

Bước 2: Hộp thoại Page Number Format xuất hiện trong mục Page numbering trong mục Start at nhập giá trị muốn đánh số đầu tiên -> kích chọn OK:

Trong mục Start at nhập giá trị muốn đánh số đầu tiên

Bước 3: Sau khi kích chọn OK trang đầu tiên được đánh số từ 6:

Trang đầu tiên được đánh số từ 6

2. Đánh số trang có loại bỏ 1 số trang.

Trong luận án việc bạn không nên đánh số trang cho trang mở đầu và trang chứa mục lục. Nhưng khi bạn sử dụng tính năng đánh số trang cho văn bản Word thực hiện đánh số trang cho tất cả các trang, để khắc phục thực hiện như sau:

Xem thêm :  Cách nén và giải nén file bằng PowerShell trên Windows

Ví dụ có 4 trang, trang đầu tiên là trang mở đầu và trang cuối cùng là trang mục lục, bạn đã đánh số trang từ 1 tới 4:

Có 4 trang như hình và đã đánh số trang từ 1 tới 4

Bước 1: Loại bỏ đánh số trang ở trang mở đầu: Đặt con trỏ chuột tại đầu trang nội dung 1 sau trang mở đầu -> vào thẻ page layout -> biểu tượng của Break -> Next Break:

Loại bỏ đánh số trang ở trang mở đầu

Bước 2: Trang mở đầu và các trang kế tiếp được phân tách thành các section riêng:

Trang mở đầu và các trang kế tiếp được phân tách thành các section riêng

Bước 3: Vào thẻ Design -> Navigation -> kích chọn Link to Previous để bỏ liên kết với trang mở đầu:

Vào thẻ Design - Navigation - kích chọn Link to Previous

Bước 4: Thực hiện xóa số trang ở trang mở đầu, do đã bỏ liên kết nên các trang còn lại không bị xóa cùng:

Thực hiện xóa số trang ở trang mở đầu

Bước 5: Vào thẻ Insert -> Header & Footer -> Page Number -> Format Page Numbers để đánh lại số trang từ trang 1:

Vào thẻ Insert - Header & Footer - Page Number - Format Page Numbers

Bước 6: Hộp thoại xuất hiện trong mục Start At nhập giá trị 1 -> Nhấn OK:

Hộp thoại xuất hiện trong mục Start At nhập giá trị 1

Kết quả từ trang nội dung 1 được đánh số trang từ giá trị 1:

Kết quả từ trang nội dung 1 được đánh số trang từ giá trị 1

Tương tự để loại bỏ việc đánh số trang cho trang mục lục bạn thao tác tương tự.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách đánh số trang cho văn bản trong Word.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com