Bộ đề thi học kì 1 toán 7

Ngày đăng: 27/07/2015, 04:47

www.vnmath.com Trường THCS Phước Lâm Kiêm tra Học kì I Lớp 7 Ngày…… Tháng……….Năm……. Họ và tên : Môn kiểm tra :Toán Thời gian : 90’ Chữ ký GT I Chữ kýGT II Điểm Lời phê Chữ ký GK I Chữ ký GK II Duyệt A. Lí thuy ết : (2 đ) Câu 1 : Nêu định lí tởng ba góc của mợt tam giác ?vẽ hình ghi giả thiết –kết luận của định lí ? Áp dụng : Cho ΔABC biết C = 43 0 ; B = 82 0 .Tính sớ đo góc A B. Bài tập : (8đ ) Bài 1 : Thực hiện phép tính sau bằng cách hợp lí nhất ? (3đ) a/ 4 4 5 5 5 .20 25 .4 b/ 13 6 38 35 1 25 41 25 41 2 + − + − c/ Tìm x biết x : 5 = 7 5 : 2 1 Bài 2: Chu vi giác bằng 63 cm Tìm đợ dài các cạnh biết chúng lần lượt tỉ lệ với 2;3 và 4 (1,5đ) Bài 3 : Cho hàm số y= 2x. (1,5đ) a/ Vẽ đồ thị hàm số trên . b/ Cho biết đồ thị đi qua điểm nào sau đây M(-1;2) N( -1;-2 ) I (1;2) Bài 4: Cho tam giác ABC vng tại A (AC >AB ) .Gọi M là trung điểm AC .Trên tia BM lấy điểm D sao cho MB=MD a/ Chứng minh ΔBMA = ΔDMC b/ Chứng minh AB//CB (2đ) Hết . www.vnmath.com Đáp án A.Lí thuyết : Câu 1 : Phát biểu đúng theo SGK Vẽ đúng hình minh họa tam giác Gt-Kl dịnh lí : GT ΔABC KL Â+ B + C = 180 0 Áp dụng : ΔABC :Â+ B + C = 180 0  =180 0 – B – C =180 0 -82 0 -45 0  = 53 0 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 B.Bài tập : Bài 1: a/ 4 4 5 5 5 .20 25 .4 = ( ) ( ) ( ) ( ) 100 1 100 100 4.25 20.5 5 4 5 4 = == b/ 13 6 38 35 1 25 41 25 41 2 + − + − 2 1 2 1 11 2 1 ) 41 35 41 6 () 25 38 25 13 ( = ++−= −++ − += c/Tìm x 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 www.vnmath.com 2 7 10 7 .5 ) 7 5 : 2 1 .(5 5: = = = = x x x x 7 5 : 2 1 Bài 2 : Gọi a,b,c (cm) lần lượt là độ dài các cạnh tam giác tỉ lệ với 1,5 ;2 và 2,5 và chu vi tam giác bằng 24 nghĩa là : 4 c == 3 b 2 a và a + b + c = 63 Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 7 9 63 4324 == ++ ++ === cba 3 b 2 a c Suy ra : 287 4 217.37 3 147.27 ==⇒= ==⇒= ==⇒= 4.7c c b b a a 2 Vây độ dài các cạnh tam giác lần lượt là 14cm ;21cm và 28cm Bài 3:vì đồ thị hàm số y=2x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên : Cho x=1 thì y=2 ta được điểm M(1;2) y 2 M O 1 x Tìm f(1) và f(-1) so sánh với giá trị tung độ kết luận Các điềm N( -1;-2) I (1;2) Nằm trên đồ thị hàm số đã cho Bài 4 : Gt Δ ABC ,  =90 0 ,AC>AB 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 Vẽ đúng đồ thị 1.0 0.5 Vẽ hình ghi GT kl đúng (0.5) B A C M C www.vnmath.com MA = MC ; MB = MD KL a/ ΔBMA = ΔDMC b/ Tính số đo góc DCM a/ xét ΔBMA và ΔDMC ta có : AM =MC (gt ) BMA = DMC (đ đ ) ⇒ ΔBMA = ΔDMC ( C- G –C ) BM = MD (gt) b/ do ΔBMA = ΔDMC ⇒ BAM = DMC ( Hai góc tương ứng ) Do BAM so le trong DMC Vậy AB//CD (theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song 1.0 (0.25) 0.25 Ma trËn ®Ò kiÓm tra Cấp độ Chủ đề Nhận biêt Thông hiểu Vận dung Cộng Cấp độ Thấp Cấp độ Cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Hàm số Vẽ được đồ thj của hàm số Tính giá trị của hàm số tại một điểm Cho đồ thị hàm số xác định điểm thuộc hay không thuôc đồ thị Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % 1 1 10% 1 0.5 5% 2 1,5 15% §¹i lîng T.L.T TLN Vận dụng được một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của dạy tỉ số bằng nhau vào giải bài tập. Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % 1 1,5 15% 1 1.5 15% Các phép toán trên Q Vận dụng được các tính chất và các Tính được giá trị của một biểu thức www.vnmath.com phép toán trên Q dạng toán tìm x nhờ các phép toán Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % 1 1.0 10% 2 2 20% 3 3.0 30% Đường thẳng vuông góc,đường thảng song song Vân dụng để chung minh được cặp đoạn thẳng song song Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % 1 0.5 5% 1 0 .5 5% Tam giác ,Hai tam giác băng nhau Phát biêu đượ định lí Vẽ được hình theo yêu cầu tính toán số đo góc của tam giác . Chứmg minh được hai tam giác bằng nhau Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % 1 1 1 0% 1 1.5 25% 1 1.0 10% 3 3,5 35% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1 1 1 0% 2 2.5 25% 5 2 5.5 1 65% 10 10 100% . 2 + − + − 2 1 2 1 11 2 1 ) 41 35 41 6 () 25 38 25 13 ( = ++−= −++ − += c/Tìm x 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 www.vnmath.com 2 7 10 7 .5 ) 7 5 : 2 1 .(5 5: = = = = x x x x 7 5 : 2 1 Bài 2 :. lệ % 1 1,5 15 % 1 1.5 15 % Các phép toán trên Q Vận dụng được các tính chất và các Tính được giá trị của một biểu thức www.vnmath.com phép toán trên Q dạng toán tìm x nhờ các phép toán Số. cầu tính toán số đo góc của tam giác . Chứmg minh được hai tam giác bằng nhau Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % 1 1 10 % 1 1.5 25% 1 1.0 10 % 3 3,5 35% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1 1 10 % 2

Xem thêm :  Thủ thuật mở khóa fanpage đơn giản hiệu quả 2020 - Cẩm nang Dạy học

Toán học lớp 7 – Đề thi học kì 1 – Năm học 2020 2021 – Đề 1 – Tiết 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục Tại Website Pkmacbook.com