Đếm số ngày thứ 7, chủ nhật trong trong một khoảng thời gian bất kỳ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tính số ngày thứ 7, chủ nhật hoặc ngày bất kì trong Excel theo nhiều cách.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau cần tính số ngày thứ 7, chủ nhật, thứ 2.

Bảng dữ liệu

Có 2 cách tính như sau:

Cách 1: Sử dụng hàm Weekday ().

1. Tính số ngày chủ nhật

– Tại ô D5 nhập câu lệnh như hình vẽ. Tương tự cop câu lệnh cho các ô còn lại trong cột D.

Chú ý: Lập bảng giá trị tương ứng của các thứ ở bảng dưới. Ngày chủ nhật giá trị =1 nên khi so sánh “=1”.

Tính số ngày chủ nhật

2. Tính số ngày thứ 7

– Tại ô E5 nhập câu lệnh như hình vẽ. Ở đây ngày thứ 7 có giá trị =7 nên so sánh hàm weekday () với giá trị 7 -> Copy công thức cho các ô còn lại.

Tính số ngày thứ 7

3. Tính số ngày thứ 2

Tại ô F5 nhập câu lệnh như hình vẽ. Ở đây thứ 2 có giá trị 2 nên so sánh hàm Weekday () với giá trị 2.

Xem thêm :  Tổng hợp con trỏ chuột 3D đẹp nhất cho Windows 10, 7

Tính số ngày thứ 2

Kết quả:

Kết quả

Bạn có thể mở lịch để kiểm tra nhé.

Cách 2: Sử dụng hàm Int ().

1. Tính số ngày chủ nhật

– Tại ô E5 nhập câu lệnh như hình vẽ. Ở đây chủ nhật có giá trị là 1 nên phép trừ đi 1.

Tính số ngày chủ nhật 2

2. Tính số ngày thứ 7

– Tại ô D5 nhập câu lệnh như hình vẽ. Ở đây thứ 7 có giá trị là 7 nên phép trừ sẽ trừ đi 7.

Tính số ngày thứ 7 2

3. Tính số ngày thứ 2

– Tại ô F5 nhập câu lệnh như hình vẽ. Thứ 2 có giá trị 2 nên phép trừ đi 2.Tính số ngày thứ 2 2

=> Kết quả tính theo 2 cách:

Kết quả 2

Chú ý: Có thể tính số ngày theo thứ bất kì, bạn chỉ việc thay giá trị tương ứng của thứ vào trong công thức.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com