Hàm AND trong Excel

Bạn đang xem: Hàm AND trong Excel

 

Hàm logic được sử dụng rất nhiều trong Excel với kết quả trả về giá trị TRUE, FALSE. Hàm AND là một hàm logic rất thông dụng trong Excel nhưng với những bạn mới tìm hiểu về Excel có lẽ vẫn chưa hiểu rõ về hàm này.

Các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây cùng ví dụ để hiểu rõ hơn về cách dùng hàm AND trong Excel.

Mô tả hàm and

Hàm AND giúp các bạn kiểm nghiệm logic nhiều điều kiện khác nhau thay vì một điều kiện. Hàm trả về kết quả là TRUE nếu tất cả các đối số của hàm định trị là TRUE và trả về FALSE nếu một hoặc nhiều đối số định trị là FALSE.

Cú pháp

=AND(logical1,[logical2], …)

Trong đó:

logical1: là đối số bắt buộc, là điều kiện thứ nhất phải đưa về được thành giá trị logic hay các mảng hoặc tham chiếu chứa giá trị logic.

logical2, … : tùy chọn, các điều kiện bổ sung tối đa 255 điều kiện.

Chú thích:

– Các đối số đều phải trả về kết quả là giá trị logic như TRUE hoặc FALSE.

– Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu chứa văn bản hoặc các ô trống thì sẽ bỏ qua đối số đó.

– Nếu không chứa giá trị logic nào thì hàm AND trả về giá trị lỗi #VALUE!

Xem thêm :  Tìm lấy lại mật khẩu file Word, Excel bằng Word and Excel Password Recovery Wizard

Ví dụ

1. Nếu các bạn nhập hàm =AND(TRUE,TRUE,TRUE) kết quả sẽ trả về là TRUE vì cả 2 đối số đều là TRUE.

Hàm AND trong Excel 1

2. Nếu các bạn nhập hàm =AND(TRUE,FALSE,TRUE) kết quả sẽ trả về là FALSE vì có một đối số FALSE.

Hàm AND trong Excel 2

3. Các bạn có thể nhập hàm trực tiếp như =AND(2*3=6, 2+3=5) kết quả trả về là TRUE vì các đối số đều định trị là TRUE.

Hàm AND trong Excel 3

4. Cho bảng dữ liệu như hình dưới, yêu cầu sử dụng hàm AND kiểm tra xem số báo danh và tên của các học sinh đúng hay sai.

Hàm AND trong Excel 4

Kiểm tra SBD 1, nếu đúng kết quả sẽ trả về là TRUE.

Hàm AND trong Excel 5

Nếu sai kết quả sẽ trả về là FALSE.

Hàm AND trong Excel 6

Như vậy, với các ví dụ trên chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu rõ hơn về hàm AND trong Excel. Các bạn có thể sử dụng hàm vào những yêu cầu sao cho phù hợp. Chúc các bạn thành công!

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm các bài viết hay của chuyên mục này:https://pkmacbook.com/thu-thuat/

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com