Hàm AVEDEV – Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm AVEDEV, hàm tính trung bình độ lệch tuyệt đối trong Excel.
Hàm AVEDEV

Mô tả: Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối giữa các điểm dữ liệu cho trước với giá trị trung bình của tập hợp. Hàm là phép đo sự biến thiên của tập số liệu.

Cú pháp: AVEDEV(number1, [number2], …).

Trong đó:

number1, number2,..: Là các đối số cần tính độ lệch chuẩn, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các tham số tiếp theo tùy chọn và số lượng tham số nằm trong khoảng từ 1 đến 255 tham số.

Chú ý:

– Hàm AVEDEV phụ thuộc vào đơn vị dữ liệu đầu vào.

– Các đối số phải là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa giá trị số.

– Trường hợp tham số là giá trị logic hoặc trình bày số dưới dạng văn bản muốn không bị lỗi bạn nên gõ trực tiếp vào danh sách các đối số.

– Những đối số tham chiếu có chứa giá trị logic, văn bản, ô trống bị bỏ qua, tuy nhiên những ô có giá trị bằng 0 vẫn được tính.

– Phương trình hàm AVEDEV:

Công thức

Ví dụ:

Đánh giá mức học đều các môn của học sinh thông qua điểm các môn học.

Cách sử dụng hàm AVEDEV trong Excel

Tại ô cần tính độ lệch tuyệt đối giữa các môn học nhập công thức: =AVEDEV(E7:G7).

Xem thêm :  Cách mở Task Manager, giới thiệu các chức năng trong Task Manager

Cách sử dụng hàm AVEDEV trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả độ lệch tuyệt đối giữa 3 môn học của học sinh là:

Cách sử dụng hàm AVEDEV trong Excel 3

Tương tự sao chép công thức cho các ô dữ liệu còn lại được kết quả:

Cách sử dụng hàm AVEDEV trong Excel 4

Ở đây độ lệch tuyệt đối giữa các môn càng nhỏ chứng tỏ em học sinh học rất đều 3 môn toán, lý, hóa ví như em Hoàng, Mạnh. Độ lệch tuyệt đối càng lớn chứng tỏ em học các môn chưa đều ví như em Hoàng, Vân Anh.

Trên đây là cách sử dụng và trường hợp hay sử dụng hàm AVEDEV.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com