Hàm Average tính trung bình cộng trong Excel

 

Hàm Average- hàm tính trung bình cộng trong Excel giúp các bạn tính toán giá trị trung bình cộng cho một dãy số, một mảng hoặc tham chiếu chứa số một cách nhanh chóng và chính xác. Các bạn sẽ không phải mất thời gian thực hiện từng phép tính để tính trung bình cộng mà chỉ cần sử dụng trực tiếp hàm Average.

Hàm AVERAGE trong Excel 1

Bài viết dưới đây mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm Average trong Excel.

Mô tả

Hàm Average trả về trung bình cộng của các đối số đầu vào (còn hiểu là kết quả của phép chia tổng giá trị các đối số cho tổng số đối số). Các giá trị đầu vào là số hoặc phạm vi, tham chiếu đến các ô chứa số.

Ngoài ra các bạn có thể sử dụng các hàm sau:

Hàm AVERAGEA: trả về giá trị trung bình của tất cả các giá trị trong một cột, xử lý các giá trị văn bản và không phải số.

Hàm AVERAGEIF hoặc hàm AVERAGEIFS: nếu các bạn chỉ muốn tính trung bình của những giá trị nào thỏa mãn một số điều kiện, tiêu chí nhất định.

Cú pháp

=AVERAGE(number1,[number2],…)

Trong đó:

number1: đối số thứ nhất có thể là số, tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa số mà các bạn muốn tính trung bình, bắt buộc.

Xem thêm :  Bài tập thực hành về bảng tính lương trong Excel

number2: là các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa số bổ sung mà các bạn muốn tính trung bình tối đa 255 số, tùy chọn.

Ghi chú

– Đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua, trừ giá trị 0 sẽ được tính.

– Những giá trị logic, biểu thị số dạng văn bản được các bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số trong hàm sẽ được đếm.

– Nếu đối số là văn bản hay giá trị không thể chuyển đổi thành dạng số sẽ xảy ra lỗi.

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu:

Hàm AVERAGE trong Excel 2

1. Tính trung bình cộng của các số từ B5->B8.

Áp dụng hàm: =AVERAGE(B5:B8) ta được kết quả:

Hàm AVERAGE trong Excel 3

2. Tính trung bình cộng của các số từ D5 -> D8 và số 10.

Áp dụng hàm: =AVERAGE(D5:D8,10) ta được kết quả như sau:

Hàm AVERAGE trong Excel 4

3. Tính trung bình cộng các số từ B5 -> E8.

Áp dụng hàm: =AVERAGE(B5:E8) và kết quả như sau:

Hàm AVERAGE trong Excel 5

Bài viết đã hướng dẫn cách sử dụng hàm Average để tính giá trị trung bình cộng, đây là một hàm khá phổ biến và ứng dụng nhiều trong việc tính toán trên Excel mà các bạn nên biết. Chúc các bạn thành công!

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm các bài viết hay khác trong chuyên mục này: https://pkmacbook.com/thu-thuat/

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com