Hàm BETA.DIST – Hàm trả về phân bố Beta trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm Beta.dist – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BETA.DIST - Hàm trả về phân bố Beta trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố beta để nghiên cứu sự biến thiên của một số thứ qua mẫu thử. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: BETA.DIST(x,alpha,beta,cumulative,[A],[B])

Trong đó:

x: Giá trị giữa A và B dùng để định trị hàm, là tham số bắt buộc.

alpha: Tham biến của phân phối, là tham số bắt buộc.

beta: Tham biến của phân phối, là tham số bắt buộc.

cumulative: Giá trị logic xác định dạng thức của hàm, nếu tích lũy là True -> hàm trả về phân bố tích lũy, giá trị False hàm trả về hàm mật độ xác suất.

A: Cận dưới của khoảng x, là tham số tùy chọn.

B: Cận trên của khoảng x, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Nếu bất kì tham số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

– Nếu x < A hoặc x > B, hoặc A = B -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

– Nếu bỏ qua tham số A B hàm sử dụng phân bố tích lũy để chuẩn hóa tức là A = 0 và B =1.

Xem thêm :  Số tài khoản Vietcombank có bao nhiêu số? Những điều cần biết về số tài khoản Vietcombank (VCB)

Ví dụ:

Tính giá trị hàm phân bố tích lũy beta và hàm mật độ xác suất bằng cách sử dụng hàm Beta.dist với số liệu trong bảng dưới đây:

Tính giá trị hàm phân bố tích lũy beta và hàm mật độ xác suất

1. Tính giá trị hàm phân bố tích lũy beta ( giá trị xác định hàm bằng True).

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BETA.DIST(C6,C7,C8,C9,C11,C12)

Tại ô cần tính nhập công thức =BETA.DIST(C6,C7,C8,C9,C11,C12)

– Nhấn Enter -> giá trị hàm phân bố tích lũy beta là:

Nhấn Enter trả về giá trị hàm phân bố tích lũy beta

2. Tính giá trị hàm mật độ xác suất beta ( giá trị xác định hàm bằng False).

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BETA.DIST(C6,C7,C8,C10,C11,C12)

Tại ô cần tính nhập công thức =BETA.DIST(C6,C7,C8,C10,C11,C12)

– Nhấn Enter -> giá trị hàm mật độ xác suất beta là:

Nhấn Enter trả về giá trị hàm mật độ xác suất beta

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BETA.DIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com