Hàm BETADIST – Hàm phân bố lũy tích Beta trong Excel

Hàm BETADIST dùng để tính phân phối xác suất theo phân bố Beta, trong đó phân bố Beta được dùng để nghiên cứu sự biến thiên của các mẫu theo tỷ lệ phần trăm.

Cú pháp: BETADIST(x, alpha, beta, A, B).

Trong đó:

x: Là giá trị nằm giữa 2 giá trị A và B, là giá trị dùng để định giá trị hàm.

alpha: Là tham số của phân phối, là giá trị bắt buộc.

beta: Là một tham số của phân phối.

A: Là cận dưới của khoảng x, giá trị mặc định là 0.

B: Là cận trên của khoảng x, giá trị mặc định là 1.

Chú ý:

– Tất cả các đối số của hàm phải là số, nếu không hàm trả về giá trị lỗi #VALUE.

– Trường hợp alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu x B hoặc A = B => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu bỏ qua 2 tham số A và B hàm sẽ sử dụng phân bố tích lũy beta chuẩn hóa với A = 0B = 1.

Ví dụ:

Tính giá trị phân phối xác suất theo phân bố Beta với giá trị các tham số trong bảng sau:

Cách sử dụng hàm BETADIST trong Excel

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức =BETADIST(C6, C7, C8, C9, C10).

Cách sử dụng hàm BETADIST trong Excel 2

Bước 2: Nhấn Enter giá trị hàm BETADIST là:

Cách sử dụng hàm BETADIST trong Excel 3

Trên đây là cách sử dụng hàm BETADIST và một số chú ý khi sử dụng.

Xem thêm :  Tổng hợp đáp án đuổi hình bắt chữ mới nhất

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com