Hàm BINOM.DIST – Hàm trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BINOM.DIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BINOM.DIST - Hàm trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ trong Excel

Mô tả: Hàm trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: BINOM.DIST(number_s,trials,probability_s,cumulative)

Trong đó:

number_s: số lần thành công trong phép thử, là tham số bắt buộc.

trials: Số phép thử độc lập, là tham số bắt buộc.

probability_s: Xác suất thành công của mỗi phép thử, là tham số bắt buộc.

cumulative: Giá trị logic xác định dạng thức của hàm nếu là giá trị True -> trả về hàm phân bố lũy tích, nếu giá trị False trả về hàm khối xác suất.

Chú ý:

– Nếu number_s và trials không phải là số nguyên chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu number_s và trials không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number_s < 0 hoặc number_s > trials -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

– Nếu probability_s < 0 hoặc probability_s > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

– Hàm khối xác suất nhị thức là:

[bleft( {x,n,p} right) = left( {begin{array}{*{20}{c}}

n\

x

end{array}} right){p^N}{left( {1 – p} right)^{n – N}}]

Trong đó:

(left( {begin{array}{*{20}{c}}
n\
x
end{array}} right)): Là COMBIN(n,x).

Xem thêm :  Những mẫu bàn học đẹp cho học sinh cấp 1, 2, 3

– Hàm phân bố nhị thức lũy tích là:

[Bleft( {x,n,p} right) = sumlimits_{y = 0}^N {bleft( {y,n,p} right)} ]

Ví dụ:

Tính xác suất của các phép thử với số liệu trong bảng dưới đây:

Tính xác suất của các phép thử với số liệu trong bảng

– Tính xác suất thành công của 8 trong 12 phép thử với giá trị là False. Tại ô cần tính nhập công thức: =BINOM.DIST(C6,C7,C8,C10)

Tính xác suất thành công của 8 trong 12 phép thử với giá trị là False

– Nhấn Enter -> xác suất thành công là:

Xác suất thành công là 0.23

– Tính xác suất thành công của 8 trong 12 phép thử với giá trị là True. Tại ô cần tính nhập công thức: =BINOM.DIST(C6,C7,C8,C9)

Tính xác suất thành công của 8 trong 12 phép thử với giá trị là True

– Nhấn Enter -> xác suất thành công là:

Xác suất thành công là 0.72

Như vậy với giá trị xác định hàm khác nhau -> hàm trả về kết quả không giống nhau.

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BINOM.DIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com