Hàm CELL – Hàm trả về thông tin về định dạng hoặc nội dung của 1 ô trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CELL – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CELL - Hàm trả về thông tin về định dạng hoặc nội dung của 1 ô trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thông tin về định dạng hoặc nội dung của 1 ô.

Cú pháp: CELL(info_type, [reference])

Trong đó:

info_type: Giá trị văn bản xác định kiểu thông tin trả về, là tham số bắt buộc. Các kiểu thông tin trả về:

+ info_type = address -> trả về địa chỉ của ô.

+ info_type = col -> trả về số cột của ô.

+ info_type = color -> trả về màu sắc của ô.

+ info_type = contents -> trả về nội dung của ô.

+ info_type = filename -> trả về tên bao gồm cả đường dẫn đầy đủ.

+ info_type = format -> trả về định dạng của ô.

+ info_type = parentheses -> xác định ô có sử dụng dấu nhoặc đơn cho các giá trị dương hoặc tất cả các giá trị, nếu không trả về 0.

+ info_type = prefix -> trả về tiền tố nhãn của ô.

+ info_type = protect -> xác định ô có bị khóa hay không nếu có trả về giá trị 1 ngược lại trả về giá trị 0.

+ info_type = row -> trả về số hàng của ô.

+ info_type = type -> trả về kiểu dữ liệu của ô.

+ info_type = width -> trả về độ rộng của ô.

reference: Ô muốn trả về thông tin tương ứng, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm trả về thông tin cho ô cuối cùng.

Xem thêm :  20+ Kiểu tóc Layer Nữ đẹp nhất 2021

Chú ý:    

– Trường hợp bạn thay đổi định dạng của ô nhưng sau đó lại đặt định dạng khác -> phải đặt lại trang tính đó.

Ví dụ:

Xác định thông tin của các ô được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xác định thông tin của các ô được mô tả trong bảng

– Xác định thông tin về số hàng của ô. Tại ô cần tính nhập công thức: =CELL(“row”,C6)

Xác định thông tin về số hàng của ô

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự xác định kiểu dữ liệu của ô -> nhập công thức: =CELL(“type”,C7) -> nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Xác định kiểu dữ liệu của ô

– Xác định nội dung của ô -> nhập công thức: =CELL(“contents”,C8) -> nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Xác định nội dung của ô

– Tương tự xác định định dạngđịa chỉ của ô (tương ứng format type) -> được kết quả:

Xác định định dạng và địa chỉ của ô

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CELL trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com