Hàm CHIDIST – Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel

Trong phân phối xác suất không chỉ phải đưa ra kết quả dự kiến mà điều phức tạp hơn là bạn phải đánh giá được kết quả dự kiến của mình với giả thuyết ban đầu có hợp lệ hay phù hợp với nhau hay không. Bài viết dưới đây giới thiệu hàm CHIDIST- Hàm trả về xác suất đầu bên phải của một phân bố khi phân bố giúp các bạn có căn cứ để xác định tính đúng đắn của dự kiến với giả thuyết ban đầu.

Mô tả: Hàm trả về xác suất đầu bên phải của một phân bố khi bình phương.

Cú pháp: CHIDIST(x,deg_freedom).

Trong đó:

x: Giá trị muốn đánh giá phân phối, là tham số bắt buộc.

deg_freedom: số bậc tự do cho x, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– x, deg_freedom: bắt buộc ở kiểu dạng số nếu không hàm trả về giá trị #VALUE!.

– Trường hợp x Hàm trả về giá trị #NUM!.

– Trường hợp deg_freedom không phải là số nguyên => hàm lấy phần nguyên của deg_freedom.

– Trường hợp deg_freedom 10 => Hàm trả về giá trị #NUM!.

– Hàm CHDIST được tính bằng CHDIST= P(X>x) trong đó X là biến số ngẫu nhiên của χ2.

Ví dụ:
Tính giá trị xác suất của phân bố với bảng dữ liệu sau:

Tính giá trị xác suất của phân bố

Tai ô cần tính nhập công thức: CHDIST(D5,D6).

Xem thêm :  Cách xóa ảnh trùng lặp, ảnh giống nhau trên điện thoại Android

Tính giá trị xác suất của phân bố 2

Kết quả giá trị:

Tính giá trị xác suất của phân bố 3

– Trường hợp số bậc tự do là số thập phân hàm lấy phần nguyên:

Tính giá trị xác suất của phân bố 4

Kết quả giá trị xác suất bằng giá trị khi số bậc tự do là 32.

– Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 0 => hàm báo lỗi #NUM!

Tính giá trị xác suất của phân bố 5

Trên đây là cách sử dụng và một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng hàm CHDIST. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com