Hàm CHISQ.DIST – Hàm trả về phân bố khi dùng hàm bình phương trong Excel

 

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CHISQ.DIST – Hàm trả về phân bố khi dùng hàm bình phương trong Excel là 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CHISQ.DIST - Hàm trả về phân bố khi bình phương trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố khi bình phương và giá trị này thường được dùng để tìm hiểu biến thể ở dạng phần trăm của các mẫu. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: CHISQ.DIST(x,deg_freedom,cumulative)

Trong đó:

x: Giá trị muốn đánh giá phân phối.

deg_freedom: Số bậc tự do.

cumulative: Giá trị logic quyết định dạng thức của hàm, bao gồm:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bố lũy tích.

+ cumulative = False -> trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

– Nếu bất kì giá trị nào của các tham số không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu deg_freedom < 1 hoặc deg_freedom > 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính phân bố khi bình phương trả về dưới dạng hàm phân bố tích lũy và hàm mật độ xác suất theo số liệu trong bảng dưới đây:

Tính phân bố khi bình phương trả về dưới dạng hàm phân bố tích lũy và hàm mật độ xác suất

– Tính phân bố khi bình phương trả về dưới dạng hàm phân bố tích lũy. Tại ô cần tính nhập công thức: =CHISQ.DIST(C6,C7,C8)

Xem thêm :  Bài tập thực hành về bảng thống kê sản xuất trong Excel

Tính phân bố khi bình phương trả về dưới dạng hàm phân bố tích lũy

– Nhấn Enter -> phân bố khi bình phương trả về dưới dạng hàm phân bố tích lũy là:

Phân bố khi bình phương trả về dưới dạng hàm phân bố tích lũy là 0.03

– Tính phân bố khi bình phương trả về dưới dạng hàm mật độ xác suất. Tại ô cần tính nhập công thức: =CHISQ.DIST(C6,C7,C9)

Tính phân bố khi bình phương trả về dưới dạng hàm mật độ xác suất

– Nhấn Enter -> phân bố khi bình phương trả về dưới dạng hàm mật độ xác suất là:

Phân bố khi bình phương trả về dưới dạng hàm mật độ xác suất là 0.18

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHISQ.DIST trong Excel.

Xem thêm các bài viết hay khác trong chuyên mục này: https://pkmacbook.com/thu-thuat/

Chúc các bạn thành công!

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com