Hàm CHITEST – Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm CHITEST, Hàm trả về kiểm định tính độc lập.

Mô tả: Hàm trả về giá trị xác suất từ phân bố χ2 khi bình phương cho thống kê. Hàm được ứng dụng để xác định giả thuyết có được thực thi hay không.

Cú pháp: CHITEST(actual_range,expected_range).

Trong đó:

actual_range: Phạm vi dữ liệu chứa các giá trị cần đối chiếu với giá trị dự kiến, là tham số bắt buộc.

expected_range: Phạm vi dữ liệu chứa tỷ lệ của phép nhân tổng hàng và tổng cột với tổng cộng.

Chú ý:

– Kiểm thử χ2 tính toán số liệu thống kê χ2 được tính bằng công thức:

Công thức

Trong đó:

+ Aij là tần suất thực tế trong hàng thứ i, cột thứ j.

+ Eij là tần suất dự kiến trong hàng thứ i, cột thứ j.

+ r là số hàng.

+ c là số cột.

– Nếu actual_range và expected_range có số điểm dữ liệu khác nhau => hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Giá trị dưới của chỉ tính độc lập, từ công thức ta thấy χ2 luôn dương và chỉ bằng 0 khi và chỉ khi Aij= Eij.

– CHITEST dùng phân bố với số bậc tự do df. Cách tính giá trị df như sau:

+ nếu r > 1 và c > 1 => df = (r-1)(c-1).

+ nếu r = 1 và c > 1 => df = (c-1).

+ nếu r > 1 và c = 1 => df = (r-1)

Xem thêm :  Top 10 game Zombie hay nhất trên điện thoại

Giá trị r và c không đồng thời bằng 1nên không có trường hợp r= 1 và c =1.

– Nên ứng dụng hàm CHITEST tốt nhất trong trường hợp các giá trị Eij không quá nhỏ, các Eij cần lớn hơn hoặc bằng 5 để đạt kết quả chính xác nhất.

Ví dụ:

Cách sử dụng hàm CHITEST

Tại ô cần tính nhập công thức: =CHITEST(D14:D16,D17:D19).

Cách sử dụng hàm CHITEST 2

Sau khi nhập xong công thức nhấn Enter được kết quả:

Cách sử dụng hàm CHITEST 3

Như vậy giá trị CHIPTEST = 0.05300872 => Dự kiến ban đầu so khá sát với thực tế.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm CHIPTEST hy vọng giúp các bạn ứng dụng nhiều trong công việc.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com