Hàm CORREL – Hàm trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CORREL – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CORREL - Hàm trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu. Hệ số tương quan dùng để xác định mối quan hệ giữa 2 thuộc tính.

Cú pháp: CORREL(array1, array2)

Trong đó:

array1: Phạm vi ô chứa các giá trị của tập dữ liệu thứ 1.

array2: Phạm vi ô chứa các giá trị của tập dữ liệu thứ 2.

Chú ý:

– Nếu ô dữ liệu hoặc tham chiếu có chứa giá trị logic, văn bản hoặc ô trống -> chúng bị bỏ qua.

– Nếu array1 array2 có số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Nếu array1 array2 trống hoặc độ lệch chuẩn của các giá trị của 2 tập dữ liệu bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

– Phương trình hàm sử dụng là:

[C{rm{or}}relleft( {X,Y} right) = frac{{sum {(x – overline x )left( {y – overline y } right)} }}{{sqrt {sum {{{(x – overline x )}^2}sum {{{(y – overline y )}^2}} } } }}]

Trong đó:

({overline x }) và ({overline y }): Là giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1)AVERAGE(array2).

Ví dụ:

Tính hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu trong bảng dưới đây:

Tính hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =CORREL(C6:C10,D6:D10)

Xem thêm :  Top 5 dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu tốt nhất 2016

Tại ô cần tính nhập công thức =CORREL(C6:C10,D6:D10)

– Nhấn Enter -> hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu là:

Nhấn Enter trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu

– Trường hợp 1 trong 2 tập dữ liệu chứa giá trị trống -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Trường hợp 1 trong 2 tập dữ liệu chứa giá trị trống - Hàm trả về giá trị lỗi #DIV0!

– Trường hợp size = 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CORREL trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

 Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com