Hàm COUNT – Hàm thực hiện đếm các ô có chứa số trong danh sách các đối số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COUNT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm COUNT - Hàm thực hiện đếm các ô có chứa số trong danh sách các đối số trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện đếm các ô có chứa số trong danh sách các đối số.

Cú pháp: COUNT(value1, [value2], …)

Trong đó:

value1, value2: Danh sách các giá trị, phạm vi ô hay tham chiếu muốn đếm số, trong đó value1 là tham số bắt buộc, các giá trị value còn lại là tùy ý và chứa tối đa 255 giá trị value.

Chú ý:

– Các đối số có dạng số, ngày hoặc trình bày văn bản dạng số sẽ được đếm.

– Khi gõ trực tiếp các giá trị logic hoặ số dạng văn bản vào trong hàm thì chúng sẽ được đếm.

– Nếu đối số là mảng hoặc tham chiếu thì chỉ có các giá trị số mới được đếm, các giá trị logic và văn bản bị bỏ qua.

– Trường hợp muốn đếm các giá trị logic và văn bản hay giá trị lỗi -> sử dụng hàm COUNTA.

– Muốn đếm giá trị thỏa mãn điều kiện nào đó -> sử dụng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS.

Ví dụ:

Đếm số ô có chứa giá trị số của các giá trị trong bảng dưới đây:

Đếm số ô có chứa giá trị số của các giá trị trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNT(D6:D10)

Xem thêm :  Cách đồng bộ tin nhắn Zalo trên điện thoại và máy tính

Tại ô cần tính nhập công thức =COUNT(D6:D10)

– Nhấn Enter -> số ô có chứa giá trị số là:

Nhấn Enter trả về số ô có chứa giá trị số là 4

– Ở bảng dữ liệu trên giá trị văn bản không được đếm, còn giá trị ngày tháng vẫn được tính.

– Trường hợp các giá trị là giá trị logic và giá trị lỗi -> hàm bỏ qua không đếm:

Trường hợp các giá trị là giá trị logic và giá trị lỗi - hàm bỏ qua không đếm

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com