Hàm COUNTA – Hàm thực hiện đếm các ô không trống trong danh sách các đối số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COUNTA – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm COUNTA - Hàm thực hiện đếm các ô không trống trong danh sách các đối số trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện đếm các ô không trống trong danh sách các đối số.

Cú pháp: COUNTA(value1, [value2], …)

Trong đó:

value1, value2: Danh sách các giá trị, phạm vi ô hay tham chiếu muốn đếm số, trong đó value1 là tham số bắt buộc, các giá trị value còn lại là tùy ý và chứa tối đa 255 giá trị value.

Chú ý:

– Hàm thực hiện đếm các ô chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào ngoại trừ ô trống.

– Trường hợp không muốn đếm các giá trị logic và văn bản hay giá trị lỗi -> sử dụng hàm COUNT.

– Muốn đếm giá trị thỏa mãn điều kiện nào đó -> sử dụng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS.

Ví dụ:

Đếm số ô có chứa dữ liệu của các ô trong bảng dưới đây:

Đếm số ô có chứa dữ liệu của các ô trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTA(D6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =COUNTA(D6:D10)

– Nhấn Enter -> số ô có chứa dữ liệu là:

Nhấn Enter trả về số ô có chứa dữ liệu là 5

– Ở bảng dữ liệu trên giá trị văn bản, logic được đếm, ngày tháng vẫn được tính.

– Trường hợp các giá trị là ô trống-> hàm bỏ qua không đếm:

Trường hợp các giá trị là ô trống- hàm bỏ qua không đếm

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNTA trong Excel.

Xem thêm :  Cách sử dụng các hàm thống kê có điều kiện trong Excel

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com