Hàm COUNTBLANK – Đếm số các ô trống (rỗng) trong một vùng hay một mảng được chọn trong Excel

Bài viết trước đã giới thiệu tới các bạn hàm COUNT() – hàm đếm các ô chứa số trong danh sách các đối số. Trong bài viết này sẽ giới thiệu thêm một hàm đếm – hàm COUNTBLANK(). Hàm này sẽ giúp các bạn đếm các ô trống trong phạm vi ô được chọn.

Hàm COUNTBLANK trong Excel 1

Mô tả

Hàm COUNTBLANK() giúp đếm số các ô trống (rỗng) trong một vùng hay một mảng được chọn trong Excel.

Cú pháp

=COUNTBLANK(range)

Trong đó:

range: là tham số duy nhất và bắt buộc của hàm, range chính là dãy các ô, một vùng cần đếm số ô trống (rỗng).

Ghi chú

– Các ô có chứa công thức trả về kết quả là văn bản trống (rỗng) hàm sẽ đếm như các ô trống bình thường.

– Các ô có giá trị = 0 sẽ không được đếm.

Ví dụ

Đếm số học sinh chưa có điểm (số ô trống) trong ví dụ sau:

Hàm COUNTBLANK trong Excel 2

Trong bảng dữ liệu có ô E3 có hàm trả về giá trị rỗng.

Áp dụng công thức COUNTBLANK(): =COUNTBLANK(E6:E13)

Và kết quả là 3 vì ô E3 là công thức nhưng có kết quả trả về là rỗng.

Hàm COUNTBLANK trong Excel 3

Bài viết trên đã mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm COUNTBLANK(). Hi vọng với ví dụ đơn giản trên các bạn sẽ hiểu được cách sử dụng hàm COUNTBLANK() trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm :  Cách kiểm tra win 32bit hay 64bit như thế nào trên windows 7, 10Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com