Hàm COUNTIF – Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn điều kiện nào đó trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COUNTIF – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm COUNTIF - Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn điều kiện nào đó trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện đếm số ô trong bảng dữ liệu thỏa mãn điều kiện nào đó.

Cú pháp: COUNTIF(range,criteria)

Trong đó:

range: Phạm vi muốn đếm, là tham số bắt buộc.

criteria: Điều kiện xác định ô hay tham chiếu được đếm, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Với các chuỗi điều kiện dài quá 255 ký tự -> hàm trả về giá trị sai.

– Khi hàm tham chiếu tới 1 ô hoặc 1 trang tính đã đóng -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Với dữ liệu là văn bản nên nhập giá trị không chứa khoảng trắng ở đầu.

Ví dụ:

Tính tổng số mặt hàng theo bảng mô tả dưới đây:

Tính tổng số mặt hàng theo bảng mô tả

1. Tính tổng số  mặt hàng có đơn giá 25000.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTIF(D6:D10,”=25000″)

Tại ô cần tính nhập công thức COUNTIF

– Nhấn Enter -> số măt hàng có đơn giá 25000 là:

Nhấn Enter trả về số măt hàng có đơn giá 25000 là 3

2. Tính tổng số mặt hàng là táo.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTIF(C6:C10,”=Táo*”)

Tại ô cần tính nhập công thức COUNTIF

– Nhấn Enter -> tổng số mặt hàng táo trong bảng dữ liệu là:

Tổng số mặt hàng táo trong bảng dữ liệu là 2

3. Tính tổng số mặt hàng hoa quả ngoại trừ táo.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTIF(C6:C10,”<>Táo*”)

Xem thêm :  Phím tắt trong MathType - Toàn bộ phím tắt MathType bạn cần biết

Tại ô cần tính nhập công thức COUNTIF

– Nhấn Enter -> tổng số mặt hàng hoa quả ngoại trừ táo là:

Tổng số mặt hàng hoa quả ngoại trừ táo là 3

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNTIF trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com